Styrelsen för Feministiskt initiativ Göteborg består av:

Tove Adlerberth, ordförande
Miriam Friedlaender, ordförande
Sara Lesch, kassör
Maria Svensson, ledamot
 

Kontakt: (mejl)