Styrelsen för Feministiskt initiativ Göteborg består av:

Tove Adlerberth, ordförande
Miriam Friedlaender, ordförande
Sara Lesch, kassör
Mona Brådfors, sekreterare
Maria Svensson, ledamot
Jakob Sandahl, suppleant

Kontakt: (mejl)