Stina Svensson (gruppledare)
Uppdrag: Gemensamt samråd för nationella minoriteter (representant), GS Buss AB (suppleant), GS Trafikantservice AB (suppleant), Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (suppleant), Göteborgs stads trygghetsråd (ersättare), kommunfullmäktige (ledamot), kommunfullmäktiges valberedning (ledamot).
Kontakt: (mejl)

Alexandra Angelbratt
Uppdrag: Göteborgs Hamn AB (suppleant).
Kontakt: (mejl)

Britt Fornander
Uppdrag: Utbildningsnämnden (ersättare).
Kontakt: (mejl)

Cajsa Ottesjö
Uppdrag: Boplats Göteborg AB (suppleant), Bostads AB Poseidon (suppleant), Kretslops- och vattennämnden (ersättare).
Kontakt: (mejl)


Denise Cresso Nydén
Uppdrag: Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd (ersättare).
Kontakt: (mejl)

Gudrun Tiberg
Uppdrag: Lokalnämnden (ledamot).
Kontakt: (mejl)

Tobias Cowie
Uppdrag: Valnämnden (ersättare).
Kontakt: (mejl)

Jakob Sandahl
Uppdrag: Familjebostäder i Göteborg AB (suppleant).
Kontakt: (mejl)

Johan Abrahamsson
Uppdrag: AB Liseberg Skår 40:17 (lekmannarevisorssuppleant), Förvaltnings AB Göteborgslokaler (lekmannarevisor), Grefab (lekmannarevisor), Liseberg AB (lekmannarevisorssuppleant), Lisebergs Gäst AB (lekmannarevisorssuppleant), Stadsrevisionen (revisor), Stadsrevisionen, revisorskollegium (ersättare), Störningsjouren i Göteborg AB (lekmannarevisorssuppleant).
Kontakt: (mejl)

Kristina Wejstål
Uppdrag: Göteborgs Stadsteater AB (suppleant).
Kontakt: (mejl)

Louise Thörnqvist
Uppdrag: Park- och naturnämnden (ledamot).
Kontakt: (mejl)

Love Sinnervall
Uppdrag: Idrotts- och föreningsnämnden (ersättare).
Kontakt: (mejl)

Malin Andersson
Uppdrag: Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice (ersättare).
Kontakt: (mejl)

Masoud Vatankhah
Uppdrag: Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (ledamot), Got Event AB (suppleant), Göteborgs Stads socialnämnd Centrum (ledamot), kommunfullmäktige (ersättare).
Kontakt: (mejl)

Miriam Friedlaender
Uppdrag: Göteborgs Spårvägar AB (suppleant), Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning (ersättare).
Kontakt: (mejl)

Martin Jordö
Uppdrag: Göteborgs Stads socialnämnd Sydväst (ersättare), Referensgrupp för arenaprojektet (representant), Referensgrupp för facknämndsöversynen (representant).
Kontakt: (mejl)

Stina Sewén
Uppdrag: Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (ledamot), Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice (ledamot), kommunfullmäktige (ersättare).
Kontakt: (mejl)

Teysir Subhi
Uppdrag: Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (ersättare), kommunfullmäktige (ledamot).
Kontakt: (mejl)

Ulrika Centerwall
Uppdrag: Kulturnämnden (ledamot)
Kontakt: (mejl)

Åsa Nilsen
Uppdrag: Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd (ledamot och 2:e vice ordförande).
Kontakt: (mejl)