KVINNORS arbetskraft är ovärderlig - UPPVÄRDERA KVINNORS LIV OCH ARBETSLIV!

KVINNORS ARBETSKRAFT BÄR UPP SAMHÄLLET
De vanligaste yrkena för kvinnor i Sverige är: undersköterska, grundskollärare, barnskötare, butikssäljare, förskollärare, vårdbiträde, städare, kontorsassistent, sekreterare, vårdare, boendestödjare, personlig assistent och sjuksköterska.

Undersköterskorna utgör Sveriges största yrkesgrupp och 90 % är kvinnor. Jobbar gör de inom hemtjänst, hemsjukvård, på äldreboenden och på sjukhus. Kanske känner du en undersköterska, eller jobbar som undersköterska själv?

96 % av förskollärarna, 90 % av barnskötarna och 73 % inom städyrket är kvinnor.

Det finns också kvinnodominerade yrken som inte är lika vanliga att jobba med, till exempel barnmorska och skolsköterska. Hela 99 % av barnmorskorna och skolsköterskorna är kvinnor.

Föreställ dig en enda dag då ingen kvinna går till jobbet. Omedelbar katastrof, eller hur?

Kvinnors arbetskraft är avgörande när livet börjar, när livet går mot sitt slut och för att livet ska kunna levas i en fungerande vardag där emellan.

Men kvinnor tjänar fortfarande bara 90,2 % av mäns lön. Det mesta av löneskillnaden beror på att kvinnodominerade yrken värderas lägre, trots att arbetet är livsviktigt.

OBETALT ARBETE ÄR OCKSÅ ARBETE
Hemma är det fortfarande oftast mamma som tar ut det mesta av föräldraledigheten och det är oftast mamma som stannar hemma från jobbet för att ta hand om sjuka barn. Det är också mamma som betalar, med en ganska rejäl inkomstskillnad över tid.

PENSIONEN SKA VARA RÄTTIVS
Tillsammans med kvinnors redan lägre löner syns det obetalda arbetet tydligt i pensionen. En kvinnas pension är i snitt 69 % av en mans pension - och den skillnaden ökar med åldern. Så kan vi inte ha det! Hela pensionssystemet måste reformeras och kvinnors löner måste höjas. Vi kan börja förändringen genom jämställda löner för anställda hos Göteborgs kommun - höj omsorgspersonalens löner!

VI VILL SE ETT GÖTEBORG FRITT FRÅN VÅLD
Var tionde kvinna under 30 år uppger att hon har utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen, av en chef eller kollega, inom de senaste 12 månaderna. Nästan var fjärde uppger att hon har blivit utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen av andra personer (t.ex. kunder, elever, patienter, klienter).

Utsattheten för mäns våld hänger ihop med att vara just kvinna, men utsattheten slutar inte på jobbet - den farligaste platsen för en kvinna är fortfarande hemmet. Var fjärde kvinna drabbas av våld i en nära relation under sin livstid och varje år dödas i genomsnitt 15 kvinnor av en man som hon har eller har haft ett förhållande med, bara i Sverige. Fi kräver en haverikommission som utreder varje fall av grovt och dödligt våld mot kvinnor och att resurser tillförs till hela rättskedjan så att varje anmälan om mäns våld kan utredas istället för att läggas på hög. Mer måste också göras för att fler kvinnor ska våga anmäla.

SCREENING KAN FÅNGA UPP VÅLDSUTSATTA & VÅLDSUTÖVARE
I Göteborg kräver vi screening (att frågan ställs på rutin istället för enbart vid misstanke om våldsutsatthet) för att fånga upp våldet, förtur i bostadskön för våldsutsatta, slopade egenavgifter på stadens skyddade boenden och garanterad finansiering till kvinnojourerna som till stor del bärs upp av kvinnors ideella arbetskraft.

VÅRA FÖRSLAG 

6 TIMMARS ARBETSDAG FÖR ALLA UNDERSKÖTERSKOR 

En snabb arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag, med bibehållen lön, för kommunalt anställd omsorgspersonal - vi börjar med undersköterskorna. 

GE KVINNO- & TJEJJOURERNA PERMANENT EKONOMISKT STÖD 

Jourerna kan inte leva på luft. Fler jourer behöver ha fast anställda jourkvinnor för att kunna fokusera på arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn istället för administration. 

ANSTÄLL DUBBELT SÅ MÅNGA SOM JOBBAR INOM ELEVHÄLSAN I MISSGYNNADE OMRÅDEN

Elevhälsan behövs för att upptäcka våldsutsatthet hos barn, för att unga med psykisk ohälsa ska få det stöd de behöver och för att lärarna ska kunna ägna sig åt sitt pedagogiska arbete med målet att alla elever ska gå ut nian med gymnasiebehörighet. Detta behövs i sin tur för att minska risken att unga pojkar rekryteras till gäng. 

KOMMUNALT FÖRSÖK MED BASINKOMST 

Direkt ekonomiskt stöd till låginkomsttagare är särskilt viktigt då barnfattigdomen växer i Göteborg. Detta är ett av stadens stora framtida problem, då det skapar många negativa följdeffekter. Fattigdomsrisken för ensamstående föräldrar, särskilt mödrar, har tredubblats sedan 90-talet. 

ÖVERANSTÄLL INOM HÖGT BELASTADE KVINNODOMINERADE YRKEN 

Fler anställda inom vård, omsorg och utbildning kan minska de höga sjukskrivningstalen i staden. Överanställning minskar behovet av tillfälliga vikarier. Det ger tryggare arbetsvillkor och frigör tid för handledning, reflektion och fortbildning. 

JÄMSTÄLLDA LÖNER I KOMMUNEN 

Tillsätt en extern utredning av Göteborgs lönesättningssystem. Höj omsorgspersonalens löner.