Välkommen in i den feministiska gemenskapen! ♀

Nu gör vi valrörelse 2022!

I Göteborg har Feministiskt initiativ suttit i kommunfullmäktige och flera nämnder i två mandatperioder. Snart åtta års erfarenhet har vi med oss. Tillsammans med lokalföreningar runtom i landet bygger vi erfarenhet från förtroendeuppdrag i tolv kommuner och en region. Tillsammans är vi starka! 

Nu är det dags att bli omvalda! 

Kom med och var en del i den feministiska rörelsen för att fortsätta med rosa politik i Göteborg. Enkäten nedan är till för dig som vill engagera dig genom att rycka in och förstärka på olika vis i valrörelsen och bli en del i Fi-gemenskapen.

Välkommen!

Hur vill du engagera dig i valrörelsen?