Våra kommunpolitiker 2018-2022

Stina Svensson

Stina Svensson, gruppledare

Stina har varit aktiv i partiet sedan 2006,  och har varit en av partiets talespersoner, och lett partiet i Göteborg till val både 2014 och 2018.
Stina har lång erfarenhet av att arbeta inom omsorgen. Arbetsmarknadsfrågor står henne närmast. Idag präglas särskilt den kvinnodominerade arbetsmarknaden av usla arbetsvillkor och arbetsmiljö, osäkra anställningar och lönediskriminering. En annan viktig fråga för Stina är kommunens öppenhet och transparens. Det är avgörande om vi ska kunna få fortsatt förtroende från väljare. Den patriarkala strukturen måste redas ut och dörrar ska vara öppna!

”Jag bär många erfarenheter av livet och arbetslivet.”

Jag brinner för:
”Ett samhälle fritt från alla former av diskriminering och våld. Mina hjärtefrågor är allt från arbetsvillkor och lönediskriminering i kvinnodominerad sektor, strukturell rasism, mäns utnyttjande av kvinnors, barns, icke-binäras och transpersoners kroppar för sexuella ändamål, #metoo, våld i nära relationer och i namn av heder.”

Maila Stina

Teysir Subhi

Teysir Subhi, ledamot fullmäktige

Teysir har en lång erfarenhet som anti-rasistisk opinionbildare, och tog plats i kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ 2018.

”Jag gör verklighet av politiska idéer.”

Jag brinner för:
”Skola, arbetsrätt och antirasistiska frågor.”

Maila Teysir

Stina Sewén

Stina Sewén, ersättare fullmäktige

Stina representerar Fi som 2:a vice ordförande i SDN Östra. En stadsdelsnämnd ansvarar för bland annat socialtjänst, kommunval vård, hemtjänst, och lokal kultur och fritid.

”Jag står inte ut med de orättvisor som präglar vår stad och vill göra vad jag kan för att försöka få bort dem. Jag är bra på att skapa konkreta reformer utifrån vår visionära politik och på att ta in många olika perspektiv.”

Jag brinner för:
”Ekonomisk jämställdhet och jämlikhet. Mänsklig säkerhet. Att alla i vår stad, som behöver, ska få en värdig och tillitsfull äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.”

Maila Stina

Masoud Vatankhah

Masoud Vatankhah, ersättare fullmäktige

Masoud representerade Fi i fullmäktige även mandatperioden 2014-2018.
Masoud sitter även i styrelsen för GotEvent, det kommunala bolag som bland annat sköter stadens arenor och evenemang.

Masoud är utbildad sociolog och arbetar som boendepedagog på ett HVB-hem. Han har stor erfarenhet av ideellt engagemang inom antirasism och asylrätt. Masoud var med och grundade Göteborg mot rasism 2008 som en reaktion på de rasistiska attacker som utfördes då samt Sverigedemokraternas framgångar. Han var också med och grundade Ingen människa är illegal i Göteborg 2001 som stödjer papperslösa på olika sätt. Masoud är engagerad i BK Häckens supporterförening Getingarna. Masouds vision för Göteborg är att staden ska vara öppen, inkluderande, jämlik och tillgängligt för alla. Masoud kommer främst driva frågor som rör de som inte räknas som riktiga medborgare i samhället; papperslösa, EU-medborgare och ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar.

”Jag tror på medmänsklighet och alla människors lika värde och jag är beredd att kämpa för det.”

Jag brinner för:
”Att tjata om allas mänskliga rättigheter och lika värde. Att jobba mot de rasister som sitter i riksdag och kommunfullmäktige och som kidnappar och förvränger våra värderingar.”

Maila Masoud

 

 

Arrangera ett home party med en av våra kommunpolitiker!

Våra politiker fortsätter med home partyn! Samla minst 15 personer så kommer de. Maila direkt till den du önskar bjuda in.