Våra kommunpolitiker

Stina Svensson

Gruppledare kommunfullmäktige

Stina har varit aktiv i partiet sedan 2006,  och har varit en av partiets talespersoner, och lett partiet i Göteborg till val både 2014 och 2018.
Stina har lång erfarenhet av att arbeta inom omsorgen. Arbetsmarknadsfrågor står henne närmast. Idag präglas särskilt den kvinnodominerade arbetsmarknaden av usla arbetsvillkor och arbetsmiljö, osäkra anställningar och lönediskriminering. En annan viktig fråga för Stina är kommunens öppenhet och transparens. Det är avgörande om vi ska kunna få fortsatt förtroende från väljare. Den patriarkala strukturen måste redas ut och dörrar ska vara öppna!

”Jag bär många erfarenheter av livet och arbetslivet.”

Jag brinner för:
”Ett samhälle fritt från alla former av diskriminering och våld. Mina hjärtefrågor är allt från arbetsvillkor och lönediskriminering i kvinnodominerad sektor, strukturell rasism, mäns utnyttjande av kvinnors, barns, icke-binäras och transpersoners kroppar för sexuella ändamål, #metoo, våld i nära relationer och i namn av heder.”

Maila Stina
Facebook: Stina Svensson Fi Göteborg
Twitter: @StinaSvensson8

[foto: Peter Lloyd]

  Teysir Subhi

  Ledamot kommunfullmäktige

  Teysir har en lång erfarenhet som anti-rasistisk opinionbildare, och tog plats i kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ 2018.
  Förutom att representera Fi som en av två ledamöter i kommunfullmäktige, så är Teysir även ersättare för Fi i Göteborgsregionens kommunalförbund.

  ”Jag gör verklighet av politiska idéer.”

  Jag brinner för:
  ”Skola, arbetsrätt och antirasistiska frågor.”

   Stina Sewén

   Ersättare kommunfullmäktige, ledamot Nämnden för Konsument- och Medborgarservice

   Stina representerar Fi både i kommunfullmäktige och som ledamot i Nämnden för Konsument- och Medborgarservice, ofta förkortad KoM. KoM ansvarar för bland annat demokrati- och inflytandefrågor, konsumentfrågor och information från staden till Göteborgare.

   ”Jag står inte ut med de orättvisor som präglar vår stad och vill göra vad jag kan för att försöka få bort dem. Jag är bra på att skapa konkreta reformer utifrån vår visionära politik och på att ta in många olika perspektiv.”

   Jag brinner för:
   ”Ekonomisk jämställdhet och jämlikhet. Mänsklig säkerhet. Att alla i vår stad, som behöver, ska få en värdig och tillitsfull äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.”

    Masoud Vatankhah

    Ersättare kommunfullmäktige, ledamot Socialnämnd Centrum, styrelse GotEvent

    Masoud representerade Fi i fullmäktige även mandatperioden 2014-2018. Som ledamot i Socialnämnd Centrum så engagerar sig Masoud i sociala frågor, och nämnden har ett speciellt ansvar för hela stadens arbete mot våld i nära relationer.
    Masoud sitter även i styrelsen för GotEvent, det kommunala bolag som bland annat sköter stadens arenor och evenemang.

    Masoud är utbildad sociolog och arbetar som boendepedagog på ett HVB-hem. Han har stor erfarenhet av ideellt engagemang inom antirasism och asylrätt. Masoud var med och grundade Göteborg mot rasism 2008 som en reaktion på de rasistiska attacker som utfördes då samt Sverigedemokraternas framgångar. Han var också med och grundade Ingen människa är illegal i Göteborg 2001 som stödjer papperslösa på olika sätt. Masoud är engagerad i BK Häckens supporterförening Getingarna. Masouds vision för Göteborg är att staden ska vara öppen, inkluderande, jämlik och tillgängligt för alla. Masoud kommer främst driva frågor som rör de som inte räknas som riktiga medborgare i samhället; papperslösa, EU-medborgare och ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar.

    ”Jag tror på medmänsklighet och alla människors lika värde och jag är beredd att kämpa för det.”

    Jag brinner för:
    ”Att tjata om allas mänskliga rättigheter och lika värde. Att jobba mot de rasister som sitter i riksdag och kommunfullmäktige och som kidnappar och förvränger våra värderingar.”

     Åsa Nilsen

     2:a vice ordförande Funktionstödsnämnden, suppleant Boplats Göteborg

     Åsa är den före detta kulturarbetaren som numera arbetar som ungdomshandledare på ett asylboende för ensamkommande ungdomar. Under sin tid på arbetsvetarprogrammet gjorde Åsa praktik på en av kommunens förvaltningar vilket gav henne god inblick i kommunens verksamhet och organisation. Åsas hjärtefrågor är rättvisa och integration.

     Åsa leder den rödgrönrosa oppositionen i stadens Funktionsstödsnämnd, och är del av presidiet där som 2:a vice ordförande. Funktionsstödsnämnden hanterar stadens stöd till personer med funktionsnedsättning.
     Åsa representerar även Fi i det kommunala bolaget Boplats Göteborg som handhar bostadkön.

      Louise Thörnqvist

      Ledamot Park- och naturnämnden

      Louise har varit aktiv inom partiet sedan 2010 som aktivist, och som politiker sedan valet 2014. Sedan valet 2018 är Louise med som ledamot i park och naturnämnden i staden. Några av Louise hjärtefrågor är jämställdhet, klimat, miljö, djurrätt och rätten till liv fritt från våld. Louise är vegan och brinner för djurens rättigheter. Till vardags arbetar Louise som socionom inom socialtjänsten.

      ”Jag tycker politik är kul och intressant och jag vill vara med och göra Göteborg till en bra stad för alla invånare. Jag kämpar för det jag tror på, jag tar debatten och jag tror att ett bättre samhälle är möjligt.”

      Jag brinner för:
      ”Miljö- och klimatfrågor, djurrätt, mänskliga rättigheter, socialpolitik och föreningsliv.”

      Kontaktuppgifter: Louise.thornqvist@politiker.goteborg.se

       Ulrika Centerwall

       Ledamot Kulturnämnden

       Ulrika är doktorand på Bibliotekshögskolan där hon utför feministisk forskning med inriktning mot skolbibliotek. Tidigare har Ulrika arbetat med barn och unga, inom bibliotek, kultur, fritid och i olika organisationer. Ofta har det handlat om demokratiska frågor, om delaktighet och att utbilda och stärka. Som aktivist har hon arbetat på tjejjour och teater, med 8:e marsfiranden, kulturfestivaler och som initiativtagare till hbtq-festivalen Queer up Kungsbacka. Som ensamstående förälder är Ulrika aktiv i Forum för feministiska föräldrar.

       Ulrika representar Fi som ordiniarie ledamot i Kulturnämnden.

        Gudrun Tiberg

        Ledamot Lokalnämnden

        Gudrun, eller Tibbe som hon allmänt kallas, har varit engagerad i Fi sedan starten. Hon är journalist i grunden och har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat som informationssekreterare, både i Sverige och utomlands, med att informera allmänheten om deras rättigheter och skyldigheter. I Marks kommun var hon sekreterare i en särskild informationsnämnd, som behandlade alla ärenden rörande information, konsumentfrågor och invandring. Den tid som Tibbe inte spenderar på Fi lägger hon på sitt konstnärskap – hon både målar och skulpterar. Hon är dessutom expert på svenska språket och engagerad i pensionärers villkor. Tibbe är speciellt engagerad i äldrefrågor, skolfrågor, omsorg och ökad tillgänglighet.

        Gudrun representar Fi som ordinarie ledamot i Lokalnämnden, som bland annat ansvarar för lokaler till alla skolor, förskolor, äldreboenden och mycket mer.

         Denise Cresso-Nydén

         Ersättare Äldre, vård och omsorgsnämnden

         Denise har ägnat sitt liv åt att slåss för de två största frihetsfrågorna: frihet från våld och friheten att bestämma över sitt eget liv. Som expert i funktionsrättsfrågor i kombination med hennes kunskaper om mäns våld mot kvinnor har hon en unik kompetens som behövs i riksdagen.

         Utgångspunkten för Denises arbete har alltid varit inkludering, tillgänglighet och normkritik. Inom hennes arbete för att synliggöra det våld som särskilt drabbar kvinnor med funktionsnedsättning tog hon initiativ till #slutvillkorat inom #metoo rörelsen. Genom funktionsrättsrörelsen har hon även varit en stark röst mot regeringens urholkning av LSS.

         I Göteborgs stad kommer Denise framförallt med trovärdighet och förankring inom funktionsrättsrörelsen att driva den politik som får ett slut på osynliggörandet av människor med normbrytande funktionsvariationer och deras livsvillkor. Men som Fi:s representant i Äldre, Vård och Omsorgsnämnden så tar hon initiativ i många olika frågor.

         Johan Abrahamsson

         Ledamot i Stadsrevisionen

         Johan är invald i Stadsrevisionen och Stadrevisionens revisorskollegium för mandatperioden 2018-2022.

           Cajsa Ottesjö

           Ersättare Kretslopp- och vattennämnden och suppleant Bostads AB Poseidon

             Britt Fornander

             Ersättare Utbildningsnämnden

               Kristina Wejstål

               Suppleant Göteborgs Stadsteater

                 Love Sinnervall

                 Ersättare Idrott- och föreningsnämnden

                   Malin Andersson

                   Ersättare Nämnden för Konsument- och Medborgarservice

                     Alexandra Angelbratt

                     Suppleant Göteborgs hamn

                       Martin Jordö

                       Ersättare Socialnämnd Sydväst

                       Martin är Göteborgare sen barnsben, och började sin politiska bana i fredsrörelsen. Han gick med i Feministiskt initiativ 2013, och är sedan 2016 partiets ekonomisk-politiska talesperson.

                       I Göteborg representerar Martin partiet i Socialnämnd Sydväst, som hanterar socialpolitik.

                         Miriam Friedlaender

                         Ersättare Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

                           Tobias Cowie

                           Ersättare Valnämnden

                             Lennart Hansson

                             Fd. ersättare Stadsdelsnämnd Östra Göteborg

                             Vi har en planet med många orättvisor, förtryck och våld. Djurindustrin som förtrycker och dödar miljoner oskyldiga varje sekund.  Jag vill verka för en grönskande frisk värld där djur och människor värderar varandras rätt till sitt liv i frihet och harmoni och där vi ställer upp solidariskt för varandra oavsett var vi är födda har för hudfärg eller sexuell tillhörighet. Jag är Göteborgare och världsmedborgare i hjärtat.

                             Lennart var ersättare i SDN Östra Göteborg från 2018 tills nämnden upphörde 2020.

                               Sara Malm

                               Fd ersättare Stadsdelsnämnd Västra Göteborg

                               Sara är sedan 2020 partiet miljö- och klimatpolitiska talesperson.

                               Under 2019-2020 så representerade Sara Fi Göteborg som ersättare i SDN Västra Göteborg.

                                Matilda Skön

                                Fd. 2:a vice ordförande SDN Centrum

                                Matilda har rötter från Thailand, är uppvuxen på Skaraslätten och bor i Göteborg. Hon arbetar som sångpedagog och verksamhetsutvecklare i Kungälvs kommun där hon är med i programrådet och påverkar kulturutbudet för invånarna. Vid sidan av är hon dessutom egenföretagare som frilansande artist och musiker. Kulturfrågorna ligger Matilda närmast hjärtat och arbetet kring skolfrågor och jämställdhet går hand i hand med detta engagemang.

                                Matilda representade Fi som ledamot i stadsdelsnämnd Centrum 2014-2020, och ledde den rödgrönrosa oppositionen där och 2:a vice ordförande 2018-2020.

                                  Christopher Skog

                                  Fd suppleant Familjebostäder