Teysir Subhi

Teysir Subhi

Teysir har en lång erfarenhet som anti-rasistisk opinionbildare, och tog plats i kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ 2018.
Förutom att representera Fi som en av två ledamöter i kommunfullmäktige, så är Teysir även ersättare för Fi i Göteborgsregionens kommunalförbund.

”Jag gör verklighet av politiska idéer.”

Jag brinner för:
”Skola, arbetsrätt och antirasistiska frågor.”

Martin Jordö