1. Stina Svensson

Stina är sedan 2011 en av Fi:s tre talespersoner och har varit aktiv i partiet sedan starten. Det långa engagemanget har gjort att Stina är van vid att tala, debattera och förmedla Fi:s politik. Stina har arbetslivserfarenhet från flera olika branscher, bland annat inom vård och omsorg. Under valrörelsen kommer Stina att åka på turné, ge home partyn, skriva artiklar, blogga, twittra, facebooka, prata, synas, diskutera, debattera, med mycket mera. Stina är medveten om att folkvalda politiker åtar sig ett stort ansvar, och hon gör det med stor ödmjukhet. Stinas tre viktigaste frågor i kommunfullmäktige är:

  1. Kommunens öppenhet. Efter alla mutskandaler som har kommit fram i Göteborg är det viktigt att arbeta för ett öppnare Göteborg. Den patriarkala strukturen måste redas ut så att vi får transparens i verksamheten. Dörrar ska vara öppna.
  2. Arbetsmarknaden. Speciellt kvinnors arbetsvillkor och löner. Stina vill arbeta mot lagen om valfrihet (LOV) och få ett stopp på osäkra anställningar och den usla arbetsmiljön.
  3. Bostadsbristen. Det är ett stort problem som måste åtgärdas.

Stinas blogg

mariellejensen