Stina Svensson

Stina Svensson

Stina har varit aktiv i partiet sedan 2006,  och har varit en av partiets talespersoner, och lett partiet i Göteborg till val både 2014 och 2018.
Stina har lång erfarenhet av att arbeta inom omsorgen. Arbetsmarknadsfrågor står henne närmast. Idag präglas särskilt den kvinnodominerade arbetsmarknaden av usla arbetsvillkor och arbetsmiljö, osäkra anställningar och lönediskriminering. En annan viktig fråga för Stina är kommunens öppenhet och transparens. Det är avgörande om vi ska kunna få fortsatt förtroende från väljare. Den patriarkala strukturen måste redas ut och dörrar ska vara öppna!

”Jag bär många erfarenheter av livet och arbetslivet.”

Jag brinner för:
”Ett samhälle fritt från alla former av diskriminering och våld. Mina hjärtefrågor är allt från arbetsvillkor och lönediskriminering i kvinnodominerad sektor, strukturell rasism, mäns utnyttjande av kvinnors, barns, icke-binäras och transpersoners kroppar för sexuella ändamål, #metoo, våld i nära relationer och i namn av heder.”

Maila Stina
Facebook: Stina Svensson Fi Göteborg
Twitter: @StinaSvensson8

[foto: Peter Lloyd]

F! Göteborg