Stina Sewén

Stina Sewén

Stina representerar Fi både i kommunfullmäktige och som ledamot i Nämnden för Konsument- och Medborgarservice, ofta förkortad KoM. KoM ansvarar för bland annat demokrati- och inflytandefrågor, konsumentfrågor och information från staden till Göteborgare.

”Jag står inte ut med de orättvisor som präglar vår stad och vill göra vad jag kan för att försöka få bort dem. Jag är bra på att skapa konkreta reformer utifrån vår visionära politik och på att ta in många olika perspektiv.”

Jag brinner för:
”Ekonomisk jämställdhet och jämlikhet. Mänsklig säkerhet. Att alla i vår stad, som behöver, ska få en värdig och tillitsfull äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.”

Martin Jordö