Sanna Ghotbi

Sanna har sedan tidig ålder intresserat sig för politik och mänskliga rättigheter och med inspiratörer som suffragetterna och medborgarrättsrörelsen valde hon att engagera sig i det antirasistiska och feministiska arbetet. Sanna anser att samhället måste förändras från grunden genom att belysa de maktstrukturer som objektifierar, sexualiserar, diskriminerar och stigmatiserar grupper och utifrån det var Fi ett självklart val. Sanna läser på kandidatprogrammet i globala studier där globala utmaningar som mänskliga rättigheter, fattigdom, postkolonialism, hållbarhet och genus står i fokus. Tidigare har hon även studerat rättspsykologi vilket uppmärksammat henne på bristerna i dagens rättssystem. Under mandatperioden kommer Sanna driva frågor som utbildning i genus och antirasism i kommunala verksamheter, att mänskliga rättigheter ska gälla även papperslösa och EU-migranter och att motverka segregering.

F! Göteborg