Masoud Vatankhah

Masoud Vatankhah

Masoud representerade Fi i fullmäktige även mandatperioden 2014-2018. Som ledamot i Socialnämnd Centrum så engagerar sig Masoud i sociala frågor, och nämnden har ett speciellt ansvar för hela stadens arbete mot våld i nära relationer.
Masoud sitter även i styrelsen för GotEvent, det kommunala bolag som bland annat sköter stadens arenor och evenemang.

Masoud är utbildad sociolog och arbetar som boendepedagog på ett HVB-hem. Han har stor erfarenhet av ideellt engagemang inom antirasism och asylrätt. Masoud var med och grundade Göteborg mot rasism 2008 som en reaktion på de rasistiska attacker som utfördes då samt Sverigedemokraternas framgångar. Han var också med och grundade Ingen människa är illegal i Göteborg 2001 som stödjer papperslösa på olika sätt. Masoud är engagerad i BK Häckens supporterförening Getingarna. Masouds vision för Göteborg är att staden ska vara öppen, inkluderande, jämlik och tillgängligt för alla. Masoud kommer främst driva frågor som rör de som inte räknas som riktiga medborgare i samhället; papperslösa, EU-medborgare och ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar.

”Jag tror på medmänsklighet och alla människors lika värde och jag är beredd att kämpa för det.”

Jag brinner för:
”Att tjata om allas mänskliga rättigheter och lika värde. Att jobba mot de rasister som sitter i riksdag och kommunfullmäktige och som kidnappar och förvränger våra värderingar.”

F! Göteborg