Lennart Hansson

Vi har en planet med många orättvisor, förtryck och våld. Djurindustrin som förtrycker och dödar miljoner oskyldiga varje sekund.  Jag vill verka för en grönskande frisk värld där djur och människor värderar varandras rätt till sitt liv i frihet och harmoni och där vi ställer upp solidariskt för varandra oavsett var vi är födda har för hudfärg eller sexuell tillhörighet. Jag är Göteborgare och världsmedborgare i hjärtat.

Lennart var ersättare i SDN Östra Göteborg från 2018 tills nämnden upphörde 2020.

Jon Angelbratt