Julia Bahner

Julia är socionom och arbetar som doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hon brinner för frågor som rör sexualitet, socialpolitik och tillgänglighet – både i sin forskning och i sin politik. Tidigare har hon varit fackligt och studentpolitiskt aktiv. Julia är aktiv i Fi Göteborg sedan våren 2010 och satt även i Fi:s nationella styrelse verksamhetsåret 2013-15. Utifrån sin utbildningsbakgrund och nuvarande forskning kommer Julia under mandatperioden särskilt bevaka frågor som handlar om socialtjänsten samt tillgänglighet i staden och dess verksamheter för alla människor oavsett funktionalitet. Utan en fungerande socialtjänst kan välfärden inte upprätthållas. All personal i staden måste få grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter och antidiskriminering så att stadens medborgare bemöts med respekt och kompetens.

Läs Julias blogg.

Läs om Julias forskning.

F! Göteborg