Johan Abrahamsson

Johan är invald i Stadsrevisionen och Stadrevisionens revisorskollegium för mandatperioden 2018-2022.

F! Göteborg