Gudrun Tiberg

Gudrun, eller Tibbe som hon allmänt kallas, har varit engagerad i Fi sedan starten. Hon är journalist i grunden och har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat som informationssekreterare, både i Sverige och utomlands, med att informera allmänheten om deras rättigheter och skyldigheter. I Marks kommun var hon sekreterare i en särskild informationsnämnd, som behandlade alla ärenden rörande information, konsumentfrågor och invandring. Den tid som Tibbe inte spenderar på Fi lägger hon på sitt konstnärskap – hon både målar och skulpterar. Hon är dessutom expert på svenska språket och engagerad i pensionärers villkor. Tibbe är speciellt engagerad i äldrefrågor, skolfrågor, omsorg och ökad tillgänglighet.

Gudrun representar Fi som ordinarie ledamot i Lokalnämnden, som bland annat ansvarar för lokaler till alla skolor, förskolor, äldreboenden och mycket mer.

F! Göteborg