9. Tamm Sjödin

OBS: Tamm Sjödin är tyvärr inte längre valbar.

Tamm arbetar som webbutvecklare på en konsultfirma där hon jobbar med t.ex. informationsspridning inom offentlig sektor samt att göra information mer tillgänglig och lättkonsumerad. Hon har en bakgrund i QTBH-rörelsen i Göteborg och engagerar sig i spelföreningar så som GothCon där hon försöker få med fler personer som inte identifierar sig som cismän. Under 2005-2008 satt hon med i Ungdomsfullmäktige i Lerums kommun. Hon tror starkt på öppenhet och att alla skall kunna delta i samhällsdebatten. Tamms politiska mål kan beskrivas som ”ett samhälle som hjälper alla människor att utveckla sin fulla potential”. I Göteborgs kommun vill Tamm fokusera på att:

  1. Stärka stadens arbete med jämställdhet och jämlikhet. Genom att t.ex. inkludera trans*personer som kategori i könsuppdelad statistik kan vi synliggöra våra medborgare och deras behov.
  2. Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och utökas för att kunna ta en större andel av stadens resenärer, detta främjar allas möjligheter att delta i samhället på lika villkor och minskar resandets miljöpåverkan.
  3. Skapa en bättre arbetsmiljö inom kommunal verksamhet för att föregå med gott exempel för andra arbetsgivare. 6 timmars arbetsdag skulle ge en bättre jobbsituation med minskad arbetsbelastning samt öppna upp för fler arbetstillfällen.

mariellejensen