6. Louise Thörnqvist

Louise är med i skuggriksdagsgruppen där hon fokuserar på miljö- och jordbruksfrågor, frågor som hon för in i det kommunpolitiska arbetet. Louise är socionom, något som har gett henne en stor erfarenhet av arbete med människor som befinner sig i olika livssituationer, olika åldrar och med olika behov. Louise ägnar sin fritid åt politik och att vara scoutledare. Louise viktigaste frågor i Göteborgspolitik är:

  1. Djurskyddsfrågor. Louise är vegan och har en vision om ett samhälle där djur ses som kännande varelser. Kunskapen om djurindustrin måste bli mer allmän, dels för djurens skull men även för miljöns. Detta eftersom det finns tydliga samband mellan djurvälfärd och miljöns mående.
  2. Socialpolitiska frågor. Genom sitt arbete som socionom har Louise en god kunskap om vad som är bra i det här samhället men också vad som behöver förbättras.
  3. Miljöfrågor. Agera kraftfullt för att förhindra fler miljökatastrofer – det är viktigt för att skapa en mer jämlik värld för både människor och djur.

mariellejensen