3. Sanna Ghotbi

Sanna är född och uppvuxen i Sverige men har sitt ursprung i Iran. Hennes föräldrar, som var politiker och kämpade för sina och folkets rättigheter, är hennes inspiration, och genom dem väcktes Sannas intresse för att kämpa mot orättvisa maktstrukturer samt hennes vilja att förändra. Sanna valde att engagera sig i Unga feminister och Fi eftersom hon vill belysa de maktstrukturer som objektifierar, sexualiserar, diskriminerar och stigmatiserar grupper i samhället. Sanna går kandidatprogrammet i globala studier där globala utmaningar som mänskliga rättigheter, fattigdom, makt, hållbarhet och kultur står i fokus. Tidigare har hon studerat rättspsykologi som gjorde henne uppmärksam på bristerna i dagens rättssystem. De frågor som Sanna vill fokusera på i kommunfullmäktige är:

  1. Satsa på genus och antirasistisk utbildning i skolan, arbetslivet och rättsväsendet för att ändra strukturerna från grunden. Alla människor ska ha lika möjlighet till en egen ekonomisk, social och kulturell frihet.
  2. Stoppa privatiseringarna inom skola och omsorg och istället satsa mer pengar på de kommunala verksamheterna inom områdena.
  3. Att få bukt med segregationen och ungdomsarbetslösheten som i nuläget är stora problem i Göteborg.

mariellejensen