22. Susanna Johansson

Susanna vill arbeta för ett jämlikt samhälle där människor inkluderas, inte annangörs. Hon är ensamstående mamma och arbetar timanställd som stödassistent och behandlingsassistent. Hon har snart en masterexamen i sociologi, med inriktning på polisens utredningar av mäns våld mot kvinnor. Genusvetenskapliga studier gav henne insikt om maktperspektiven på lokal och global nivå, och de egna livserfarenheterna har gjort det påtagligt att kvinnor inte lever trygga, varken ur ett säkerhetspolitiskt, ekonomiskt eller arbetsmarknadsperspektiv. Susanna anser att alla oavsett kön, sexualitet, etnicitet, funktionalitet eller klass måste få möjlighet att leva ett fullgott liv med ett arbete med lön som går att leva på och tillräckligt med fri tid för sina nära och kära. Alla ska kunna leva ett liv i trygghet, fritt från våld och utan att behöva slita ut sig fysiskt eller psykiskt. De frågor Susanna vill driva i kommunfullmäktige är:

  1. Nya insatser i kommunen för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
  2. Uppvärdering av kvinnors arbetsinsatser och lika lön för lika arbete.
  3. Mer jämlik skolgång för grundskolelever genom genuspedagogiskt skolade lärare och jämställd sexualundervisning.

mariellejensen