Matilda Skön

Matilda Skön

Matilda har rötter från Thailand, är uppvuxen på Skaraslätten och bor i Göteborg. Hon arbetar som sångpedagog och verksamhetsutvecklare i Kungälvs kommun där hon är med i programrådet och påverkar kulturutbudet för invånarna. Vid sidan av är hon dessutom egenföretagare som frilansande artist och musiker. Kulturfrågorna ligger Matilda närmast hjärtat och arbetet kring skolfrågor och jämställdhet går hand i hand med detta engagemang.

Matilda representade Fi som ledamot i stadsdelsnämnd Centrum 2014-2020, och ledde den rödgrönrosa oppositionen där och 2:a vice ordförande 2018-2020.

mariellejensen