20. Stefan Nilsson

Stefan jobbar som lärare på högskolan i Borås. Sedan han gick med i Fi går han runt och känner glädje inför de saker han engagerat sig i inom partiet! Stefan är framför allt engagerad i miljö- och djurfrågor där han ser många viktiga frågor som måste förbättras.

Tre frågor som han tycker borde lyftas främst just nu är:

  1. Behåll trängselskatt i Göteborg för att minska trafiken i staden och förbättra miljön.
  2. Förbättra återvinningen – exempelvis genom att göra det lättare att sopsortera.
  3. Inför en avgiftsfri och tillgänglig kollektivtrafik för alla.

mariellejensen