19. Carina Holm

Carina är uppväxt och lever på västkusten. Hon är väl förankrad i Göteborg. Hon har drivit feministiska frågor i arbets- och föreningsliv sedan början på 1990-talet och har tillsammans med andra startat upp feministiska verksamheter inom socialt förebyggande arbete och i mänskliga rättigheter-rörelsen. Hon är också aktiv i organisationer med internationell förankring. Idag jobbar Carina i ett normkritiskt tillgänglighetsprojekt med inriktning på sexualitet.

Carina har ett särskilt öga för vad som orsakar diskriminering i vårt samhälle. Hon har en stark drivkraft att själv vara en aktör i det nödvändiga förändringsarbetet. Med en genusvetenskaplig utbildning i grunden har hon ett normkritiskt synsätt och utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv. De tre viktigaste frågorna att driva i kommunen är:

  1. 1. Att med krafttag motverka rasismen genom att föra in feministiska och antirasistiska perspektiv på den politiska arenan.
  2. 2. Att göra våldet mot kvinnor och hbtq-personer till en tung och viktig politisk fråga som måste lösas nu.
  3. 3. Att belysa de orättvisor som dagens pensionssystem bidrar till; en växande grupp fattiga äldre kvinnor har allt större behov av kommunens stöd.

mariellejensen