18. Kenneth Hermele

Kenneth är forskaren som är expert på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Han vet hur globaliseringen kan styras och bli god och vad som krävs för en anständig utveckling på lokal såväl som på nationell nivå. Med sina gedigna föreläsningserfarenheter har han erfarenhet av att förklara globalisering, mänskliga rättigheter, utvecklingsekonomi, hållbar utveckling för ”icke-experter” (som hör till dem som ställer bäst frågor av typen ”Varför gör de på dette viset?”). Kenneth vill att Göteborg ska bli en rättvis och hållbar stad öppen för alla sina många olika medborgare, och vill särskilt driva följande tre frågor:

1. Bygg fler förbindelser över Göta älv, låt den gamla Götaälvbron leva vidare som cykel- och gångbro, fyll den med butiker som Ponte Vechio i Florens eller Rialtobron i Venedig. Eller bygg en skola mitt på!

2. Öppna härbärgen så att stadens fattiga och hemlösa kan få tak över huvudet!

3. Rättvisemärk Göteborg!

mariellejensen