17. Ina Björkstedt

Ina har rötterna i Västmanland, men fötterna i Göteborg sedan 2011. Hon har arbetat med allt möjligt från kassamedarbetare till radiotidningsredaktör – just nu som personlig assistent samt illustratör på en nystartad tidning. Ina engagerar sig mycket för sina hjärtefrågor privat, och nu vill hon även driva dessa frågor i kommunen:

  1. Funktionalitetspolitik. Inrätta en tillgängligare stad så att de utanför funktionsnormen får vara med och dela staden på lika villkor som dem innanför funktionsnormen.
  2. Minska rasistiska strukturer i staden, inte minst den specifika sexistiska rasism som drabbar kvinnor.
  3. Utveckla sexualpolitiken. Även på kommunnivå måste synliggöra trans*personer och andra som faller utanför samhällets könsnormer samt öka människors medvetenhet kring QTBH(HBTQ).

mariellejensen