14. Peter Dellgran

Peter är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och har under många år bedrivit undervisning och forskning om socialpolitik, välfärdsfrågor, bostadspolitik, fattigdom, socialt arbete, privatisering, professionalisering mm. Hans politiska intresse och engagemang i viktiga samhällsfrågor har därför gått hand-i-hand med arbetet. Inom universitetet har Peter även haft flera olika ledningsuppdrag, bland annat som föreståndare för forskningscentrum. Peter har engagerat sig i Fi eftersom han har känt en djup besvikelse och oro över samhällsutvecklingen som inte går ihop med hans grundläggande värderingar och visioner om ett jämställt, jämlikt, solidariskt och anti-diskriminerande samhälle med rättvis fördelning av välfärd, resurser och levnadsvillkor. Peter vill i kommunfullmäktige arbeta för:

  1. Att förändra den lokala politiska debatten, kulturen och mentaliteten i grunden. Frågor om jämställdhet och diskriminering måste bli självklara.
  2. Den lokala socialpolitiken. Vad som har hänt inom den kommunala socialtjänsten, omsorgen, svårt att få tillräckliga resurser till de som behöver det mest, hemlösa och funktionshindrade.
  3. Arbetsvillkoren och löner i yrkena inom omsorg måste förbättras.

mariellejensen