Åsa Nilsen

Åsa är den före detta kulturarbetaren som numera arbetar som ungdomshandledare på ett asylboende för ensamkommande ungdomar. Under sin tid på arbetsvetarprogrammet gjorde Åsa praktik på en av kommunens förvaltningar vilket gav henne god inblick i kommunens verksamhet och organisation. Åsas hjärtefrågor är rättvisa och integration.

Åsa leder den rödgrönrosa oppositionen i stadens Funktionsstödsnämnd, och är del av presidiet där som 2:a vice ordförande. Funktionsstödsnämnden hanterar stadens stöd till personer med funktionsnedsättning.
Åsa representerar även Fi i det kommunala bolaget Boplats Göteborg som handhar bostadkön.

mariellejensen