11. Victor Nielsen

Victor växte upp i ett kollektivhus i Kortedala i nordöstra Göteborg. Med föräldrar som varit aktiva i Vänsterpartiet har Victor gått med i varje första maj-tåg sedan födseln och det politiska engagemanget är därför en självklarhet för honom. Under sin uppväxt i Kortedala såg han mycket marginalisering, utanförskap och orättvisor. Det är där hans feministiska analys och drivkraft att motverka samhällets orättvisor har sitt ursprung.

För att vidga sina vyer och fördjupa sin kunskap har Victor studerat både globala studier och genusvetenskap på Göteborgs universitet och vill nu omsätta denna kunskap i praktiken och bidra till en positiv utveckling i Göteborg. Han eftersträvar alltid ett intersektionellt perspektiv och vill verka för ett Göteborg tillgängligt för alla, oavsett funktionalitet, etnicitet, kön, sexualitet, ålder och klass. Victors viktigaste frågor i kommunfullmäktige är:

  1. Integrationsfrågor, med fokus på romers rättigheter.
  2. Att förbättra villkoren för kommunanställda, med sex timmars arbetsdag som mål.
  3. Ökade resurser till Göteborgs kvinnojourer. Öka kvinnors frid och frihet.

mariellejensen