10. Emma Helmin

Emma ordförande i Fi Västra Götalands styrelse, och håller på att ta sin examen i genusvetenskap på Göteborgs universitet. Hon sitter även i Unga feministers styrelse och var med och startade upp GU-feministerna på Göteborgs Universitet. Emma anser att det saknas en god kommunikation i det politiska rummet idag och därför kommer hon alltid att sträva efter att prata MED folket istället för till dem. I kommunfullmäktige kommer Emma att kämpa för:

  1. Att det ska finnas en genuspedagog på alla instanser i Göteborg. Detta ska vara en person som arbetsgivare, arbetstagare, lärare och elever kan vända sig till för råd om hur de ska arbeta för ett öppnare klimat i sin verksamhet.
  2. Att sexualundervisningen i skolan blir bredare och pågår under längre tid. Sexualundervisningen ska aktivt jobba med ett genusperspektiv och inte styras av heteronormen.
  3. Att sträva efter att mensskydd blir helt, eller till viss del, subventionerat. Hon anser att menstruation idag är en stor miljö-, klass- och hälsofråga. Helst vill hon att kommunen ser till att det alternativa skyddet menskopp, och information om den, finns tillgängligt för alla.

mariellejensen