Rödgrönrosa i SDN Östra skriver om miljöarbete

Den rödgrönrosa oppositionen i SDN Östra protesterar mot Alliansen obefintliga miljöpolitik. Läs Stina Sewén (FI), Frida Tånghag (V) och Merete Kapstad (MP) i GT: https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/alliansen-glommer-bort-de-grona-orden/   ”De få gånger som ordet miljö nämns i Alliansens mål- och inriktningsdokumentet, som nämndens budget bygger på, handlar det om ”arbetsmiljö” och ”extremistmiljö”. De gånger som ordet klimat nämns […]

Läs mer

Feministiskt initiativ Göteborg söker revisorer!

F! Göteborg söker revisorer för verksamhetsåret 2019. Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper. Revisorernas ekonomiska granskning ska följa upp styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer. Verksamhetsgranskningen ska säkerställa att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har fattat, att stadgarna följs och att styrelsen verkar inom […]

Läs mer

Led förändringen – ta plats i Feministiskt initiativ Göteborgs nya styrelse!

Vill du vara med och leda arbetet för en antirasistisk feministisk politik i Göteborgs stad? Ta plats i Feministiskt initiativ Göteborgs nya styrelse! Styrelsen är Feministiskt initiativs ryggrad som har medlemmarnas förtroende att leda partiet mellan årsmötena. Styrelsen ansvarar för att leda organisationen, för intern demokrati och likabehandling och för organisationens administration och ekonomi. Vi i […]

Läs mer

Nu är nu dags att tillsätta våra politiska poster i nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

Välkommen på medlemsmöte!  Syftet med medlemsmötet är att tillsätta våra politiska poster i nämnder och styrelser i Göteborgs Stad. Under medlemsmötet kommer valberedningens förslag att presenteras och beslut fattas sedan av medlemmarna på mötet. Alla som bor eller vill verka i Göteborg och har betalat sin medlemsavgift för 2018 får rösta på mötet. Valberedningens förslag på personer […]

Läs mer

Nu är nu dags att tillsätta våra politiska poster i nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

Nominera en rosa politiker senast den 27:e november Nu är nu dags att tillsätta våra politiska poster i nämnder och styrelser i Göteborgs Stad. Du är välkommen att nominera dig själv eller någon annan. Fi Göteborg söker intresserade personer till poster i stadsdelsnämnder, facknämnder och kommunala bolag. Du behöver inte ha erfarenhet av liknande arbete […]

Läs mer