Om Fi Göteborg

Feministiskt initiativ Göteborg är en kommunal medlemsgrupp inom Fi Västra Götaland, som i sin tur är en regional sektion i Feministiskt initiativ.

Kontakt

Kontakta styrelsen om du har förslag, vill starta en medlemsgrupp eller har andra frågor som rör styrelsen i Fi Göteborg.

E-post: styrelsen@figoteborg.se

E-post kassör: ekonomi@figoteborg.se

E-post valberedning: valberedningen@figoteborg.se

————————————————–

Vill du komma i kontakt med våra politiker?

politikfigbg@gmail.com

————————————————–

För oss är det viktigt att alla mår bra i vår organisation och att det ska kunna gå att lyfta problem ifall en har upplevt att en har känt sig kränkt, hotad eller på något annat sätt utsatt. Styrelsen är ansvarig för detta och går att kontakta på styrelsen@figoteborg.se

 

Du får gärna stödja Feministiskt initiativ Göteborg ekonomiskt!

Plusgiro: 47 97 70-0

 

Läs Fi Göteborgs stadgar här.

 

Fi Göteborgs styrelse

  Tove Adlerberth

  Ordförande

    Miriam Friedlaender

    Vice Ordförande

      Sara Lesch

      Kassör

        Mona Brådfors

        Ledamot

          Maria Svensson

          Ledamot

            Ivana Scepanovic

            Ledamot