Kandidater 2022

1. Teysir Subhi, 35, lärare, kommunpolitiker & partiledare  
2. Soraya Post, 65, tidigare EU-parlamentariker  
3. Martin Jordö, 48, politisk sekreterare  
4. Denise Cresso, 66, utbildare  
5. Louise Thörnqvist, 35, socialsekreterare  
6. Gudrun Tiberg, 77, skribent och konstnär  
7. Masoud Vatankhah, 53, sociolog  
8. Cajsa Ottesjö, 73, pensionerad forskare  
9. Sara Malm, 35, samhällsplanerare  
10. Jakob Sandahl, 42, utvecklingsledare  
11. Alexandra Angelbratt, 41, civilingenjör  
12. Ida Nyström, 37, kommunikatör  
13. Jon Angelbratt, 41, dataingenjör  
14. Catarina Sunnergren, 41, spelskribent  
15. Markus Borg, 29, artist och storyteller

1. Teysir Subhi

35 år, lärare, kommunpolitiker & partiledare

Teysirs prioriterade frågor är skola, mänsklig säkerhet och miljö och klimat.

När Feministiskt initiativ talar om mänsklig säkerhet, så inkluderar vi arbetet mot rasism och mot mäns våld mot kvinnor, som är två av vår tids största säkerhetsproblem. 

I Göteborg driver Teysir frågan om förtur i bostadskön för våldsutsatta, slopad egenavgift för skyddade boenden, samt en fördubbling av elevhälsan i Göteborgs politiskt missgynnade områden.

Ett uppmärksammat förslag som Teysir driver just nu är att avveckla kommunens djurpark i Slottsskogen.

2. Soraya Post

65 år, Tidigare EU-parlamentariker

Sorayas prioriterade frågor är antirasism och mänskliga rättigheter.

Soraya är expert på mänskliga rättigheter och har spetskunskap om romers rättigheter och antiziganism (rasism riktad mot romer). Soraya satt i EU-parlamentet som Fi-politiker 2014-2019 och gör nu comeback i lokalpolitiken i Göteborg.

I Göteborg driver Soraya frågan om 6 timmars arbetsdag för kommunalt anställda undersköterskor. Målet är att börja med undersköterskorna och därefter gå vidare till fler yrkesgrupper.

3. Martin Jordö

48 år, Politisk sekreterare

Martins prioriterade frågor är tillväxtkritik, basinkomst och antimilitarism.

I Göteborg driver Martin frågan om avgiftsfri kollektivtrafik och lokala försök med basinkomst. Dessutom vill Martin att Valhalla och Scandinavium ska stå kvar istället för att rivas och byggas upp igen på samma ställe. Det finns bättre saker att göra med våra gemensamma skattepengar än att riva fungerande byggnader och ersätta dem med nya, dyra skrytbyggen. Avgiftsfri kollektivtrafik, inklusive färdtjänst, gör större nytta. Då har alla råd att resa klimatsmart, i hela Göteborg.

4. Denise Cresso

66 år, Utbildare

Prioriterade frågor för Denise är funktionsrätt och äldrefrågor. Denise sitter i nämnden för funktionsstöd och i äldrenämnden och arbetar för en jämlik stad som är tillgänglig för alla.

5. Louise Thörnqvist

35 år, Socialsekreterare

Louise prioriterade frågor är socialpolitik, feministisk och grön stadsplanering, miljö och klimat, rätten till ett liv fritt från våld, samt djurrätt.

I två mandatperioder har Louise varit en del av Feministiskt initiativs politiska arbete i Göteborg. Louise har drivit frågor inom bland annat klimat, socialpolitik och djurrätt.

Slutsatsen som Louise drar efter 8 års politiskt engagemang i Göteborg är att Feministiskt initiativ verkligen behövs i de politiska rummen.

6. Gudrun Tiberg

77 år, Skribent & konstnär

Tibbes prioriterade frågor är fred och kultur. Den här mandatperioden är Tibbe ordinarie ledamot i lokalnämnden där hon är med och planerar och vårdar Göteborgs förskolor, skolor och äldreboenden. För att ha uthållighet i sitt politiska arbetet skapar Tibbe konstverk av skilda slag. 2023 har hon en utställning om ett båtvrak som hon har dokumenterat i mer är femton år.

7. Masoud Vatankhah

53 år, Sociolog

8. Cajsa Ottesjö

73 år, Pensionerad forskare

Cajsas prioriterade områden är
klimatrelaterade frågor, hållbar matproduktion, att bevara och stärka hyresrätten, samt arbetstidsförkortning.

9. Sara Malm

35 år, Samhällsplanerare

Saras prioriterade frågor är en rättvis klimatomställning, ökad lokal matförsörjning och grön stadsplanering.