Funktionsrätt i Göteborg

Feministiskt initiativs funktionalitetspolitik är grundad på en syn på funktionalitet som något som blir ett problem först i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig omgivning, som till stor del präglas av fördomar och snäva funktionsnormer. Det betyder att det är samhället som i sin utformning skapar funktionshinder för personer och därmed också bär ansvaret – funktionshinder är inget individuellt problem.

För personer med normbrytande funktionalitet som är i behov av särskilda insatser från samhället kan även personal utgöra en maktfaktor som påverkar individens möjligheter till självbestämmande och inflytande. Förutom att personalen måste rätt kompetens, måste det också finnas tillräckligt mycket personal, samordning och instanser med tydligt övergripande ansvar.

Vi vill:

Säkra funktionsrättsperspektiv i stadsledningen: Inrätta en tjänst på stadsledningskontoret som funktionsrättsombud knuten till det centrala funktionshindersrådet, med ansvar att ha överblick över helhetssituationen för personer med normbrytande funktionalitet, daglig verksamhet, färdtjänst samt särskild utsatthet såsom våld och inlåsning.

Höja habiliteringsersättningen: Öka ersättningen till personer som är verksamma inom Daglig verksamhet.

Öka tillgängligheten till färdtjänst: Färdtjänsten ska ha dygnet runt-öppna telefoner, för personer som inte kan boka resor via färdtjänstens mobil-app eller dator.

Satsa på Lotsen: Mer resurser till Lotsen för barn och vuxna med funktionsnedsättning, för att alla personer med normbrytande funktionalitet i Göteborg ska få tillgång till tjänsterna.