Apr27

#metoo, vad händer sedan?

 —  —

Hyresgästföreningen, Första långgatan 17 B, Göteborg

metoo – vad händer sedan? Vi går samman mot mäns våld och övergrepp mot kvinnor. Detta är en kväll som handlar om vad som hänt och vad vi kan göra framöver.

Under kvällen medverkar organisationer med olika erfarenheter och kunskaper. Vi bjuder på fika och musik.

Arrangeras av: S-kvinnor, C-kvinnor, Liberala kvinnor, Fredrika Bremer-förbundets Göteborgskrets, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Feministiskt initiativ, Kvinnliga Akademikers Förening Västra kretsen, Kvinnostrejk, Kvinnofolkhögskolans stödförening, Soroptimisterna och Hyresgästföreningen.