Rödgrönrosa kräver mer pengar till Göteborgs skolor!

Karin Pleijel (MP), Stina Svensson (Fi) och Daniel Bernmar (V)

Rödgrönrosa kräver mer pengar till Göteborgs skolor!
2021-10-08

Skolan är den stora förloraren i de borgerliga partiernas förslag till budget för 2022. Det saknas 255 000 000 kronor nästa år för skolorna. Det kommer tvinga skolorna till besparingar. Helt oacceptabelt att stadens skolbarn ska drabbas menar Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterade idag sitt budgetförslag för Göteborg 2022. Det är en tydlig nedskärningsbudget som skapar ett budgetöverskott det kommande året på 720 miljoner. Budgetförslaget har en speciellt mager tilldelning till förskola, skola och gymnasium. Det saknas närmast 96 miljoner för förskolan, 129 miljoner för grundskolan och 30 miljoner för gymnasieskolan.
Kort efter de fyra borgerliga partiernas besked utlyste de rödgrönrosa ett skarpt krav. Denna saknade kvarts miljard behöver återföras till budget snarast.

– Det är rent politiskt hyckleri att skära ned på hela utbildningssektorn för att lägga pengar på hög. Skolan är den viktigaste förebyggande trygghetsåtgärden mot kriminalitet. Jag har svårt att tro att detta passerar fullmäktige, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

I augusti släppte Göteborg Stad en rapport beställd av rödgrönrosa partierna som utvärderade effekterna av tidigare effektiviseringar under mandatperioden som bland annat visar att ökningen av hot och våld var större på utvärderade skolor. Lärare och skyddsombud uppgav att nedskärningar på stödpersonal som elevassistenter har ökat lärarnas arbetsbelastning och stress.

– De borgerliga partierna urholkar skolan och raderar ut de satsningar som vi gjorde förra mandatperioden. Det är direkt motsatt vad Göteborgs skolor behöver, det kan bara klassas som skolfientligt. Det säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd och skolkommunalråd under förra mandatperioden.
Antal elever per anställd har ökat något på alla Göteborgs skolor under det gångna året, och allra mest på de skolor som det skurits ner på.

– Den förändring på skolområdet de borgerliga presenterar är att få fler barn att gå om en årsklass. Samtidigt som de försämrar förutsättningarna för barnen att nå kunskapsmålen. Det är grymt mot barnen. Dessutom verkar det som de helt missat att extra skolår också kostar extra pengar, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare Feministiskt initiativ.

De rödgrönrosa partierna kommer presentera sin egen budget för Göteborg i början av november, inklusive egna politiska satsningar på skolområdet. Dagens krav är inte kopplat till den rödgrönrosa budgeten, utan är ett krav på styret att ändra sin budget.

Fakta:
Nedskärning i respektive nämnd:
Förskolenämnd (-96,57 miljoner)
Grundskolenämnd (-129,98 miljoner)
Utbildningsnämnd (-30 miljoner)

F! Göteborg