Det borgerliga styret stoppar plaskis i Biskopsgården

Louise Thörnqvist (Fi)
Louise Thörnqvist (Fi), Park- och naturnämnden

Vi är besvikna på högern som stoppar Göteborgsförslaget om en plaskdamm i Långströmsparken i Biskopsgården likt Plaskis i Kungsladugård . Det skulle både öka tryggheten och gemenskapen, skriver Urban Junevik (V), Martin Nilsson (MP) och Louise Thörnqvist (Fi)

I april behandlade vi i Park- och narturnämnden ett förslag från invånare om att bygga en plaskdamm i Långströmsparken, den långsmala gröna oas som binder samman områdena Lundby och Biskopsgården. Förhoppningen från förslagsläggaren och alla de som skrivit under var att plaskdammen skulle kunna bli en mötesplats för både barn och vuxna. Tänk att som liten kunna gå ut och svalka dig med lek i vatten en varm sommardag, eller för all del även en regnig dag.

Att tidigt ge barn en positiv relation till vatten är första steget till vattenvana och goda simkunskaper. Tyngden i ett jämlikhetsarbete ska ligga på rättvisa, tidiga och bra förebyggande insatser i barns liv. Barns fritid är viktig för att skapa sammanhållning, stärka gemenskapen samt främja hälsa och tillit. Dessa argument lyfts också av författarna till förslaget.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Socialdemokraterna ville skapa ekonomiskt utrymme för Långströmsparkens plaskdamm. Mer konkret ville vi önska pengar av kommunen för att kunna bygga plaskdammen redan under 2022. Det borgerliga styret verkar inte förstå det kloka i att satsa förebyggande utan röstade tillsammans med Demokraterna ner förslaget. De bemödade sig inte ens att motivera sin nej-röst, utan nöjde sig med tomma ord och vaga formuleringar om framtiden.

Förutom alla positiva sociala värden en plaskdamm skulle skapa i området kan den också bli en del i Göteborgs arbete med att hantera klimatförändringarna. I detta fall att samla upp vatten under vinterhalvåret vid kraftiga skyfall och fördröja tiden innan regnvattnet når dagvattensystemet. Fler platser och aktiviteter i närmiljön som möjliggör en rolig fritid är också bra för att minska det långväga resandet.

En plaskdamm i området skulle bidra till en ökad gemenskap och skapa större trygghet när invånare från olika bostadsområden möts. Ökad jämlikhet gynnar hela samhället och alla invånare. Så varför är inte det borgerliga styret intresserade av att satsa i ett socioekonomiskt missgynnat område?

Att bygga en plaskdamm i just Biskopsgården handlar om att ta tillvara det lokala engagemanget som Göteborgsförslaget vittnar om. Plaskis i Kungsladugård fyller många sociala värden och det är dags att fler platser får tillgång till en plaskdamm.

Urban Junevik (V) Ledamot Park- och naturnämnden
Martin Nilsson (MP) 2:e vice ordförande Park- och naturnämnden
Louise Thörnqvist (Fi) Ledamot Park- och naturnämnden

Martin Jordö