Rödgrönrosa budget 2021 satsar 51 miljoner på antivåldspaket

En ny satsning i rödgrönrosas budget riktas till alla Göteborg högstadier och gymnasier. Genom att införa beprövade anti-våldsmetoder som gett goda resultat i andra kommuner så kan macho-normer bland ungdomar motverkas.

Trygghet, kriminalitet och våld är ett hett ämne i Göteborgs politik. I den rödgrönrosa budgeten från Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenteras nu satsningar på över 55 miljoner kronor för att förebygga och åtgärda våld.

– Våld är en manlig företeelse, och det börjar tidigt då vissa killar utvecklar ett osunt macho-beteende. Genom att införa arbete mot machonormer och kränkningar i skolan så lär vi barn och personal att säga ifrån tidigt, säger Stina Svensson, gruppledare för Feministiskt initiativ.
18 miljoner går till en satsning mot att införa anti-våldsarbete i stadens skolor. Tidigare har bland annat delar av Stockholms stad och Borås kommun visat goda resultat genom att föra in anti-våldsarbete i skolan.

Rödgrönrosa oppositionsbudget för Göteborgs stad 2021

– Det är killarna som står för det mesta av stöket, men det drabbar tjejerna också, säger Stina Svensson. Inte bara blir studieresultaten bättre, utan ungdomarna får också med sig en nolltolerans mot kränkningar och våld även utanför skolan.
Förutom satsningen mot skolan så satsar den rödgrönrosa budgeten 37,5 miljoner på kvinnojourer, att Elevhälsan ska bli bättre på att upptäcka bl.a. hedersrelaterat våld och förtryck, att stärka arbetet kring barn som upplevt våld i hemmet, att införa barnrättsombud, en plan mot sexköp, samt åter öppna ett Kvinnoföreningshus i Göteborg.

Samtidigt förstärks socialtjänstens arbete rejält genom ökade anslag till de fyra nya Socialnämnderna. Jämfört med Alliansen satsar rödgrönrosa nära 200 miljoner mer på dessa.
– Mäns våld är ett gissel för Göteborg, och socialtjänsten är vår främsta försvarslinje mot det, säger Stina Svensson. Istället för att skära ner på antalet anställda i samband med omorganisationen, så måste vi anställa fler och göra fler insatser. Arbete mot våld måste få lov att kosta.

Direkta satsningar mot våld i den rödgrönrosa budgeten:

 • Våldsförebyggande arbete i skolorna – 18 miljoner
 • Elevhälsan våldsupptäckt – 3 miljoner
 • Öppna en ny kommunal kvinnojour – 8 miljoner
 • Stärka kvinnojourenas föreningsbidrag – 10 miljoner
 • Barnahus, arbete med barn som upplevt våld -1,5 miljoner
 • Sjösätta plan mot sexköp och stöd till personer i prostitution – 8 miljoner
 • Öppna ett Kvinnoföreningshus – 4 miljoner drift, 27 miljoner investering
 • Hela Feministiskt initiativs, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till budget för Göteborgs Stad 2021 finns här:

  Rödgrönrosa budget Göteborg 2021

  En sammanfattning av våra viktigaste refomer:
  Utvalda satsningar rödgrönrosa budget 2021

  F! Göteborg