Indragna sommarlovskort ökar utanförskapet i Göteborg

GP Debatt 29 September: Inför sommaren 2019 drog Alliansen in de fria sommarlovskorten som tidigare funnits för resor med kollektivtrafik för skolelever i Göteborg. Ungdomar har därmed berövats sin rörlighet och tillgänglighet till staden. Och det är barnen i Östra Göteborg som drabbas värst, skriver bland andra Stina Sewén (Fi).

Ungdomarna i Östra Göteborg är mer beroende av kollektivtrafiken jämfört med jämnåriga i andra stadsdelar. De indragna sommarlovskorten har gjort det svårt för unga att ta sig runt i staden, åka till aktiviteter, träffa släkt och vänner. Detta bidrar med stor sannolikhet till “ökad exkludering och segregation”. Det visar en enkätundersökning som gjorts med svar från 508 ungdomar i staden. Men Alliansen vägrar sända informationen vidare till de ansvariga politikerna eftersom de menar att det skulle “vilseleda kommunstyrelsen”.

 

Inför sommaren 2019 drog Alliansen in de fria sommarlovskorten för elever i årskurs 6-9 samt 1-2 i gymnasiet som tidigare funnits för resor med kollektivtrafik. Det var ett hårt slag och ett svek som går helt emot ambitionen om en jämlik stad. Många av våra unga i stadsdelen är helt beroende av kollektivtrafiken, många har en pressad ekonomi och stadsdelens läge och terräng gör det svårt att ta sig till andra delar i staden till fots eller med cykel. Vi efterfrågade därför en undersökning kring vilka konsekvenser de indragna sommarlovskorten fick.

Ungdomarna i Östra Göteborg drabbas värst

Det var resultatet av denna undersökning som vi fick till oss på nämndsammanträdet i tisdags (24/9). Innehållet var inte direkt förvånade. Men vi imponerades av hur väl genomförd denna undersökningen var med hela 508 användbara enkätsvar som samlats in genom intervjuer i framförallt Östra Göteborg, men även stadens centrala delar, för att se om de som vistades i Centrum upplevde andra effekter av de indragna korten än de som vistades i Östra Göteborg.

”Slutsatsen var att kollektivtrafiken är viktig för ungdomar i hela staden men att ungdomarna i Östra Göteborg är mer beroende av den”

Slutsatsen var att kollektivtrafiken är viktig för ungdomar i hela staden men att ungdomarna i Östra Göteborg är mer beroende av den. Undersökningen visade också att endast 15 procent uppgav att deras familj skulle köpa sommarlovskort i år, en del av ungdomarna förklarar detta med att de inte vill utsätta föräldrarnas ekonomi för den kostnaden.

Vi rödgrönrosa och socialdemokraterna ville sända utredningen vidare till politikerna i kommunstyrelsen för kännedom. Att få information om konsekvenserna för de beslut som fattats är fundamentalt för att vi politiker ska kunna ta genomtänkta beslut. Vår förvåning var därför stor när Alliansen vägrade detta.

Alliansen ignorerar konsekvenserna

Nämndens ordförande Peter Mattiasson (M) vill inte att denna utredning ska nå de som är ansvariga för beslutet då han menade att undersökningen inte är “kvalitetssäkrad” och därför skulle ”vilseleda kommunstyrelsen”. Att nämndens ordförande har så låg tillit till politikerna i kommunstyrelsen är i sig anmärkningsvärt. Det är inte en forskningsartikel med statistiskt säkerställda resultat, men det är en sammanställning av svar från 508 unga människor i vår stad som berörs av beslutet. Det är också värt att notera att ingen kritik mot undersökningens genomförande framfördes innan vårt förslag om att skicka informationen vidare lyftes.

Vi politiker pratar ofta om vikten av att lyssna till de unga, att lyssna till våra invånare och vikten av att följa upp fattade beslut.

”Vill ni ignorera ungdomarnas svar där de berättar om att inte vilja belasta sina föräldrars ekonomi och blunda för att er politik ökar segregationen och exkluderingen?”

Vill Alliansen inte kännas vid konsekvenserna av sin egen politik? Vill ni ignorera ungdomarnas svar där de berättar om att inte vilja belasta sina föräldrars ekonomi och blunda för att er politik ökar segregationen och exkluderingen? Är det detta ni inte vill att era företrädare i kommunstyrelsen ska få läsa? Vågar ni inte stå för att ni berövar ungdomar rörlighet och tillgänglighet till staden för dem som kanske behöver det som mest? Eller skäms ni för att det är våra ungdomar i Östra Göteborg som är bland de som drabbas hårdast?

Uppenbarligen vill Alliansen hellre gömma informationen i en byrålåda när dess innehåll kan uppfattas som kritik mot deras egen politik. Med stöd av Demokraterna, som säger sig vara för ökad transparens i staden, och SD fick Alliansen igenom att informationen om konsekvenserna för de indragna sommarlovskorten ska stanna hos stadsdelsnämnden.

Att sitta i ledande position och bestämma över människors vardag innebär ett stort ansvar. Ett ansvar som styrande i Östra Göteborg tydligt visar att de inte tar när de undanhåller ansvariga information om hur våra invånare drabbas av politiska beslut.

Stina Sewén (Fi), 2:a vice ordförande SDN Östra Göteborg

Frida Tånghag (V), ledamot SDN Östra Göteborg

Karl-Johan Nordensten (Mp), ersättare SDN Östra Göteborg

Lena Landén Ohlsson (S), ledamot SDN Östra Göteborg

</p.childnodes.length;d++){var>

F! Göteborg