FI lämnar in motion kring kärnvapenförbud

FI VILL ATT GÖTEBORG SÄGER NEJ TILL KÄRNVAPEN

Idag är det FN:s internationella dag för eliminerandet av kärnvapen, Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons – September 26.

Feministiskt initiativ lämnar därför idag i flera kommuner runt om i Sverige in motioner om att dessa ska ansluta sig till ICAN Cities Appeal, ett globalt stadsupprop till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud, efter initiativ från Feministiskt Initiativ Lund.

– Göteborgs hamn är av militärstrategisk vikt i händelse av förhöjt konfliktnivå i vårt närområde. Om kärnvapen misstänks vara på plats i hamnen i ett sånt scenario så ökar risken att Göteborg görs till mål för en kärnvapenattack, säger Stina Svensson Fi Göteborg, gruppledare i kommunfullmäktige

Feministiskt initiativ Göteborg instämmer i uppropet och är av den fasta övertygelsen att göteborgare, precis som alla i världen, har rätt att leva i en värld fri från detta hot. All användning av kärnvapen, oavsett om den är avsiktlig eller inte, kommer få katastrofala och långtgående konsekvenser för människor och miljö, fortsätter hon.

OM ICAN Cities Appeal
Paraplyorganisationen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)) som mottagit Nobels fredspris, samlar organisationer över hela världen för avskaffandet av kärnvapen har nu formulerat ett upprop som enskilda städer kan skriva på till stöd för konventionen. Över 100 städer har redan skrivit på, från Melbourne i Australien till Toronto i Kanada och från Hiroshima till Washington DC. I Europa har stora städer som Manchester, Geneve, Berlin och Paris skrivit på och bara i Norge femton städer. Men ännu har ingen svensk kommun anslutit sig.

Under ICANs paraply ryms ett stort antal svenska organisationer, däribland Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska läkare mot kärnvapen, Olof Palme International Center. Även Feministiskt initiativ ingår i ICAN.

F! Göteborg