Vill du bli delaktig i arbetet i vår valberedning?

   

 

Kära medlem i Feministiskt initiativ Göteborg!

Vill du bli delaktig i arbetet i vår valberedning?

Arbetet i valberedningen är lärorikt, intressant och värdefullt. Som medlem i en valberedning får du snabbt inblick i partiets organisation och utökar ditt kontaktnätverk. Du får också inblick i det politiska arbetet.

Valberedningens uppgift är bland annat att ta fram förslag till styrelse och revisorer, nämndepersoner och medborgarvittnen. Under valår ska förslag på kandidater till valsedeln också tas fram.

Du som är intresserade av att ingå i valberedningen svara till:

ivanascepanovic@hotmail.com

Tel: 0731506297

eller

gudrun.tiberg@gmail.com

Tel: 0736 27 25 90

SMS går också bra!

Valberedningskommittén

F! Göteborg