Fi säger nej till kommunala ordningsvakter på gatorna

Teysir Subhi
Teysir Subhi (Fi) skriver i GP 2019-02-21:

”Barnen i Kista galleria, den gravida kvinnan på tunnelbanan och deltagarna på Ortens poet. Exemplen är många, och visar på hur ordningsvakter med bristfällig utbildning inte är en hållbar lösning för trygghet.
<….>
Fler ordningsvakter är en farlig “quick fix” som riskerar att bli en permanent åtgärd. I vissa lägen kan det öka motsättningar och öka otryggheten. Vill vi se ökad trygghet så ska vi istället arbeta för att minska misstron mellan vissa unga och de som ska upprätthålla ordning.”

http://www.gp.se/ordningsvakter-och-h%C3%A5rdare-tag-%C3%B6kar-inte-tryggheten-1.13506439?fbclid=IwAR0EdAD_QicOZ4Et8fgQCe4CGDgIvtdFJBCn9F6wkFik6hTjQ3sRv5gugng

Martin Jordö