31 poster till Feministiskt initiativ!

Nu är det klubbat! Feministiskt initiativ går in på 31 poster i Göteborg Stads nämnder och bolag! En stor förändring från mandatperioden 2014-2018 då vi satt fem nämnder.

Vi kommer driva på för en mer feministisk, antirasistisk och klimatradikal stad! Tillsammans med V och MP utgör vi en stark opposition.

Vi är fler! Vi är starka! Vi är peppade!

Följande fiare kommer att företräda partiet under kommande mandatperiod:

SDN Centrum Matilda Skön (2 vice ordf)
SDN Östra Göteborg Stina Sewén (2 vice ordf), Julia Stendahl (ers.)
SDN Västra Göteborg Martin Jordö (ord.), Ida Håkansson (ers.)

Kretslopps- och vattennämnden Pelle Hällje (ers.)
Park och naturnämnden Louise Thörnqvist (ord.)
Social resursnämnd Denise Cresso-Nydén (ers.)
Nämnden för Konsument- och Medborgarservice Sara Lesch (ers)
Utbildningsnämnden Britt Fornander (ers.)
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Andrea Marunga (ers)
Idrotts- och föreningsnämnden Love Sinnervall (ers)
Kulturnämnden Ulrika Centerwall (ord.)
Lokalnämnden Gudrun Tiberg (ord.)

Boplats Göteborg Åsa Nilsen (ers.)
Göteborgs Spårvägar AB John Wright (ers.)
Göteborgs Kollektivtrafik AB Stina Svensson (ers.)
GS Buss AB Stina Svensson (ers.)
GS Trafikantservice AB Stina Svensson (ers.)

Valnämnden Tobias Cowie (ers.)
Stadsrevisionen Johan Abrahamsson (ord.)
Stadsrevisionen, revisorskollegium Johan Abrahamsson (ers.)
Valberedning Stina Svensson (ord.)

Göteborgsregionens kommunalförbund Stina Sewen (ord.), Teysir Subhi (ers.)
Räddningstjänsten Stor-Göteborg fullmäktige Martin Jordö (ord)

Ej valda i fullmäktige än, men fastlagda på medlemsmöte:
Got Event Masoud Vatankhah (ers.)
Stadsteatern Kristina Wejstål (ers.)
Göteborgs Hamn Alexandra Angelbratt (ers.)
Bostads AB Poseidon Tove Adlerberth (ers.)
Familjebostäder Stina Svensson (ers.)

F! Göteborg