Storsatsning på välfärden, klimatet och unga i rödgrönrosa budgeten

Socialtjänsten är hårt pressad, klimatarbetet måste steppas upp och papperslösa unga ska inte hamna på gatan i vinter, anser V, MP och Fi. Därför har de valt att storsatsa på socialtjänsten, boendelösningar för papperslösa unga och radikala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg i sin rödgrönrosa budget som de hoppas ska styra staden.

Om Socialdemokraterna röstar på rödgrönrosa budgeten kan den vinna över Alliansens budget och därmed styra Göteborg. V, MP och Fi skulle tillsammans med S utgöra ett starkare styre med fler mandat än Alliansen.

– Vår budget handlar om att stärka välfärden och öka jämlikheten. Idag går socialtjänsten på knäna med tuff arbetsmiljö och hög arbetsbelastning. Det gör att inte alla får den hjälp de behöver. Med vår budget förbättrar vi kvaliteten och höjer försörjningsstödet för barnfamiljerna under sommaren, säger Daniel Bernmar (V), gruppledare för Vänsterpartiet.

Den rödgrönrosa budgeten innehåller 50 miljoner till höjd kvalitet inom socialtjänsten och 20 miljoner till höjt försörjningsstöd med 20 procent till barnfamiljer under sommaren. Andra satsningar handlar om 20 miljoner kronor till höjd kvalitet inom hemtjänsten och15 miljoner till för att höja de lägsta lönerna inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten.

50 miljoner kronor satsas på att sprida Gårdstensmodellen i fler utsatta stadsdelar. Den har varit framgångsrikt bekämpat segregation och lyft Gårdsten från att ha varit ett av Sveriges mest utsatta stadsdelar till att ha minskat kriminaliteten, ökat jobbtillfällen och trivseln i området. Dessutom ska arbetet skärpas upp för att se till att inga barnfamiljer ska vräkas.

Detta kostar dock pengar att skapa ett fungerande samhälle. Därför har V, MP och Fi valt att höja skatten med 30 öre. För en genomsnittlig göteborgare innebär det 71 kronor i månaden.

Skolan får mångmiljonstöd för att elevhälsan ska kunna växlas upp för att minska den psykiska ohälsan. Fritidshem ska erbjudas till barn vars föräldrar är sjukskrivna eller har försörjningsstöd och barngrupperna i förskolan ska minska. V, MP och Fi föreslår även att barnrättsombud och funktionsrättsombud inrättas.

Att klimatförändringarna riskerar leda till värre översvämningar och torkeperioder även i Göteborgsområdet har blivit känt. Gator i Påvelund, Kungsladugård, Linnégatan och Centralen ligger i riskzonen för att svämmas över och trafiken till och från Sahlgrenska skulle riskera att lamslås av vattensamlingar.

– Klimathotet är här och nu. Därför krävs många radikala åtgärder som minskar klimathotet, säger Karin Pleijel (MP), gruppledare för Miljöpartiet.

Enligt en utredning av Göteborgs stad krävs 83 åtgärder för att Göteborg ska klara av att minska utsläppen för att nå sin del av 1,5-gradersmålet som sattes i Paris. V, MP och Fi föreslår nu höjda klimatkrav på byggen och transporter, samt att mer byggs i trä. De vill även att alla nämnder och bolag ska minska sina klimatutsläpp, därför ställs krav på att alla ska föra en klimatbudget som visar hur utsläppen kan minska. Totalt handlar det om 118,5 miljoner kronor till olika miljö- och klimatsatsningar.

107 miljoner kronor investeras på cykelvägar och cykelparkeringar för att på allvar göra Göteborg till en bra cykelstad. Naturreservat ska skapas och ålgräsängar ska skyddas för att bevara den biologiska mångfalden och säkra fiskbeståndet långsiktigt.

Ensamkommande är en annan grupp som får mer stöd i budgeten. När gymnasielagen klubbats har fler ensamkommande ungdomar fått möjlighet att stanna i Sverige om de går klart gymnasiet. Problemet är nu att många kommuner inte velat ta tillräckligt stort ansvar för att de ska ha någonstans att bo. V, MP och Fi satsar därför 19 miljoner kronor på boendelösningar för dem.

– Situationen är akut. Det handlar om hemlösa ungdomar som lever under enorm psykisk påfrestning. Vi som kommun måste ta ansvar för att minska lidandet och vi måste göra det nu. De här ungdomarna, precis som vilka andra ungdomar som helst, ska få gå i skolan, ha ett boende och kunna leva ett värdigt liv, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare för Feministiskt initiativ.

Här kan du läsa hela vår rödgrönrosa budget för Göteborgs Stad 2019

Presskontakter:
Stina Svensson (Gruppledare Feministiskt initiativ)  stina.svensson@feministisktinitiativ.se

F! Göteborg