GP Debatt: Demokraterna utesluter utsatta målgrupper

GP Debatt 23 augusti: Demokraternas valmanifest är både ofullständigt och respektlöst mot samhällets utsatta grupper, skriver Tina Lundberg (FI).

Demokraterna skriver i sitt valmanifest att de ska vara ”ett parti för alla” och att de prioriterar ”göteborgarnas välfärd och trygghet i vardagen”. Det är upprörande att det inte står något om samhällets utsatta grupper.

Demokraternas valmanifest, som är viktigt att studera med tanke att på den senaste opinionsundersökningen (GP/SIFO) visar att de kan komma att styra vår stad efter valet, är både ofullständig och respektlös mot samhällets utsatta grupper. Inte ett ord om utsatta kvinnor och barnfattigdom. Inte ett ord om de misshandlade, sönderslagna och sexuellt utnyttjade. Total tystnad om segregation, immigration och de ensamkommande barnen. Inte något om hur de ska hantera stadens drogproblematik eller unga mäns våldsamma framfart i staden. Inte heller något om alla utsatta inom hbtq-rörelsen, om prostitutionsproblematiken eller om mäns våld mot kvinnor.

Tomrum i D:s valmanifest

Det finns stora och skrämmande tomrum i Demokraternas valmanifest. De visar inga konkreta förslag när det gäller flertalet av dessa grupper som socialresursförvaltning och socialtjänsten möter. Även det könspolitiska perspektivet som barnperspektivet saknas.

Detta är inte bara oseriöst, det tyder på en djup okunskap, bristande respekt och oförmåga till ansvarstagande för alla våra utsatta.

Den omfattande barnfattigdomen tillhör de stora problemen i Göteborg. I Sverige lever i genomsnitt 12 procent av alla barn i barnfattigdom. I Göteborg är det hela 17 procent. De flesta barn som lever i fattigdom bor i de områden som kallas utsatta. De största skillnaderna finns mellan stadsdelar som Torslanda (1,5 procent fattiga barn) och Bergsjön (55,7 procent) i Göteborg.

Alla barn, alla människor, behöver ”trygghet och välfärd i vardagen”.

Demokraterna agerade inte heller hösten 2017 då tusentals kvinnor i Göteborg vittnade om sexualbrott, trakasserier och övergrepp på dem som stod i beroendeställning. Demokraterna var helt tysta när kvinnor från samtliga yrkesgrupper, och samtliga samhällsklasser, publicerade sina berättelser som beskrev en förödande utsatthet och hur de utnyttjats av maktfullkomliga män utan heder. Inget gjorde Demokraterna för att ge support till alla dessa kvinnor som gick samman under hashtaggen metoo hösten 2017.

Inte heller nu i dag har de några konkreta förslag i sitt valmanifest rörande dessa målgrupper som knyts ihop och möts under hashtaggen metoo.

Feministiskt initiativ kräver en ny politisk skala som på allvar och i konkret handling sätter alla människors trygghet, välfärd och rättigheter på dagordningen. Vi vill förstärka de mänskliga rättigheterna, förnya politiken och förändra makten. Alla människor ska på lika villkor omfattas av rättstrygghet och bemötas likvärdigt oavsett social position eller vem du är.

Prioritera mänskliga rättigheter

Vi går till val på ett öppet samhälle, fritt från diskriminering, sexism och rasism. Mänskliga rättigheter måste prioriteras nu i årets valrörelse; kommunalt, regionalt och nationellt. Vi måste bryta segregationen och utanförskapet och synliggöra utsatta människors problem och inte göra som Demokraterna gör; osynliggöra dem.

Fattigdomen i Göteborg är starkt koncentrerad till vissa områden med hög andel utrikesfödda. För att bryta utanförskapet behöver vi prioritera en fungerande välfärdspolitik som omfördelar våra gemensamma resurser för att motverka de hinder som nu står i vägen för att alla människor ska kunna nå sin fulla potential.

Den dagen då Demokraterna tar ansvar och inte utesluter utsatta grupper i sitt valmanifest kan de börja tala om att de är ”ett parti för alla” och att de prioriterar ”göteborgarnas välfärd och trygghet i vardagen”.

Tina Lundberg (FI)
sakkunnig rättsväsendet/brottsoffer, våld, våldsförebyggande och socialt utsatta FI Göteborg
kandiderar i kommunfullmäktige FI Härryda

F! Göteborg