Nerlagda röster när Göteborg fick en ny kommunbudget

politkerkvintett - foto kajsa schedwin

Pressmeddelande 2018-06-18:

Måndagen den 18 juni röstade Göteborgs kommunfullmäktige om kommande års budget för staden. I slutomröstningen som stod mellan Socialdemokraternas och Alliansens motioner, lade Feministiskt initiativ ner sina röster med hänvisning till bristande hållbarhets- och rättighetstänk.

– Inget av budgetförslagen hade en tillräcklig politik för miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Därför lade vi i slutändan ner våra röster i fullmäktige. Vi gjorde tilläggsyrkanden på de punkter där det brast allvarligast men nonchalansen var total, säger Stina Svensson, gruppledare för Feministiskt initiativ. Det genomgående temat idag var att varken vi eller Göteborgs invånare fick några av de svar som behövs från de andra partierna kring de här oerhört allvarliga frågorna.

Feministiskt initiativ gjorde tilläggsyrkanden på sammanlagt fem punkter, bland annat om rätten för ensamkommande unga som skrivits upp i ålder eller fyllt 18 år ska ha rätt att bo kvar i Göteborg och omfattas av socialtjänstens insatser. Andra delar handlade om åtgärder för att minska plast i hav och natur, permanent stöd till kvinno- och tjejjourer, funktionsrättsombud samt inrättande av barnråd i stadsdelarna.

– Våra yrkanden blev bortröstade utan att ens ha blivit bemötta. Det säger en del om hur prioriteringarna ser ut, fortsätter Stina Svensson. Det mest lojala mot våra väljare är då att lägga ner våra röster. Vi vet att det finns mängder av väljare som behöver kunna känna sig säkra på att det finns alternativ att rösta på som inte i slutändan mynnar ut i samma soppa som alltid och där både miljö- och klimatproblem och svårt missgynnade eller utsatta grupper i samhället görs helt osynliga.

2017 hoppade Feministiskt initiativ av den styrande samverkan i Göteborgs stad, med hänvisning även den gången till att Socialdemokraterna vägrat diskutera rättigheter för ensamkommande unga. Feministiskt initiativ lade inte heller någon egen budgetmotion i år på grund av brister i det demokratiska systemet.

– Eftersom vi inte sitter i kommunstyrelsen har vi inte fått stadsledningskontorets hjälp på det sätt som de andra partierna i kommunstyrelsen har hela tiden. Vi har varit helt beroende av ideella krafter, och när vi inte kunnat få ut siffror och utredningar på samma sätt som de andra kändes det inte seriöst att bygga en budget utifrån detta, förklarar Stina Svensson.

– Med tanke på att varken Socialdemokraternas eller Alliansens budgetförslag hade tillräcklig konkret politik för att till exempel klara klimatutmaningarna eller rätten till skydd och frihet från våld, är det i slutändan en förlust för miljön och människorna i Göteborg. Det är också en förlust att folkvalda, oavsett parti, inte kan arbeta utifrån samma villkor i kommunfullmäktige, avslutar Stina Svensson.

 

Kontakt
För intervjuer, bilder och mer information, vänligen kontakta Maria Hellbjörn, pressekreterare Feministiskt initiativ Göteborg: maria@hellbjornschedwin.se, 0706 82 33 73

F! Göteborg