Debatt: Fossila bränslen kommer inte göra Sverige fossilfritt

politkerkvintett - foto kajsa schedwin

Den 7 juni hade alla partier i Göteborgs kommunfullmäktige möjligheten att rösta för klimatet och mot fossilgas, men de flesta röstade tyvärr tvärtom. Vi är särskilt förvånade över hur de partier som utger sig för att värna klimatet allra mest, inte verkar kunna skilja på avveckling och utveckling av fossila infrastrukturer.

Liberalernas motion om att staden skulle avsluta sitt engagemang i den planerade fossilgasterminalen röstades ner, ett viktigt och avgörande beslut där en majoritet av partierna prioriterade bort klimatet. Att satsa på fossila bränslen i denna tid kommer göra det omöjligt för Göteborg och Sverige att leva upp till klimatmål och fina ord om hållbarhet.

Under debatten framfördes olika argument för terminalen, bland annat av Miljöpartiet. Flera personer menade att vi för att bli fossilfria behöver fossilgasterminalen som ett led på vägen. Det håller inte – vi kan inte upphöra med fossil energi om vi samtidigt bygger en infrastruktur för fossilgas.

Vi undrar hur det är försvarbart att bygga in Sverige ännu längre in i ett fossilberoende med argumentet att vi behöver båtbränsle. Vi vet ju att detta inte handlar om en tankstation för båtar utan en massiv infrastruktur för att öka användningen av fossilgas på det svenska stamnätet i minst 40 år. Hur går det ihop med målet om ett fossilfritt Sverige till 2030?

När partier förespråkar fossilgas för att det minskar luftpartiklar i Göteborg osynliggör de att fossilgasens påverkan sett till hela sin livscykel är värre för växthuseffekten än olja och att bygget av terminalen är ett sätt för oss att flytta över våra värsta utsläpp till andra delar av världen.

Att byta till fossilgas från andra utsläppstunga drivmedel innebär att flytta utsläppen och miljöproblemen. Det innebär, tvärtemot vad många påstår, inte att minska dem och det är därför inte en lösning. Utsläppen kan och behöver minska på flera sätt. Det absolut viktigaste är att minska transporterna och det kan enbart ske genom minskad konsumtion, vilket är den systemförändring som behövs för att verkligen bekämpa klimathotet.

Flera partier tyckte att staden borde försöka ursprungsmärka fossilgas för att förhindra användning av gas från så kallad fracking, som är skadligare för lokala miljöer, trots att det inte finns belägg för att detta går att göra. Vi vet att ursprungsmärkning sällan fungerar då företag ständigt fuskar. Många partier såg inte kommunens ansvar i frågan utan menade att regeringen äger den, trots att vi vet att Göteborg har alla möjligheter att visa vägen.

Att partier som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som säger sig värna om klimatet argumenterar för en utbyggnad av infrastruktur för fossilgas, är för oss obegripligt. Förutom att avgöra planetens överlevnad kan vi se hur klimatförändringarna skördar liv och naturområden, bidrar till vattenbrist, svält och sjukdomar och tvingar människor på flykt.

De som drabbas allra värst finns inte alltid i vår närhet då det handlar om koloniala strukturer där storföretag ger sig på redan missgynnade grupper. När vi möter klimataktivister som engagerar sig mot fossilgas, som under de senaste åren ökat i användning, får vi höra fruktansvärda historier om hur storföretagen bokstavligt talat kör bort människor och förgiftar deras närmiljö i en eskalerande takt.

Inom miljörörelsen är oron stor inför den massiva expansion av fossilgas som planeras över kontinenten. I Sverige har Swedegas planerat att bygga nio fossilgasterminaler som ett led i expansionen. Vi vill uppmana kommunpolitiker runt om Sveriges kuster att avbryta planer och samarbeten kring fossilgasterminaler och i stället stå upp för en seriös klimatpolitik och målet om ett fossilfritt Sverige 2030.

Nu är vägen till ett hållbart samhälle plötsligt lite längre. Det vore bra om åtminstone de partier som säger sig prioritera klimatfrågorna kan vara överens om att mer fossila bränslen inte kommer göra Sverige fossilfritt.

Stina Svensson
Gruppledare och ledamot Göteborgs kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ

Sanna Ghotbi
Ledamot Göteborgs kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ

Gudrun Tiberg
Ledamot Göteborgs kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ

Louise Thörnqvist
Ersättare Göteborgs kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ

Masoud Vatankhah
Ersättare Göteborgs kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ

Denna debattartikel publicerades i en kortare version i Göteborgs-Posten 2018-06-16

F! Göteborg