Medlemsmöte om F! Göteborgs Valplattform 2018

Lördag 12/5 är alla medlemmar välkomna att ta del av F! Göteborgs Valplattform vilken kommer ligga till grund för valrörelsen 2018! F! Göteborgs Valplattform bygger på redan beslutad politik som sammanställs av en arbetsgrupp inom politikutskottet.

Under mötet har du som medlem möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på valplattformen och prioriterade lokalpolitiska frågor i valet 2018. Efter mötet kommer arbetet snabbt sättas igång med att färdigställa valplattformen. Detta är ytterligare en chans för dig som medlem att påverka innehållet!

De medlemmar som under mötet inkommer med förslag på ändringar behöver inkomma med färdigformulerade, tydliga och konkreta förslag allra senast den 16/5. Förslagen mailas till styrelsen@figoteborg.se.

Här finner du F! Göteborgs Valplattform samt F! Nationellas Valplattform. Vänligen notera att den nationella valplattformen redan är beslutad, det är endast i F! Göteborgs Valplattform du kan komma med förslag på ändringar.

Platsen är F! Göteborgs partilokal. Adress: Djurgårdsgatan 10, Göteborg.
Fika: Vi bjuder på vegansk fika. Hör av dig vid andra kostbehov, t.ex. allergi. Arrangör: Fi Göteborg

Hiss och stor toalett finns. Kontakt för info eller vägbeskrivning: politik@figoteborg.se
Länk till evenemang: https://www.facebook.com/events/167016287341073/?ti=cl

Rosa Kramar!
Styrelsen för F! Göteborg

F! Göteborg