Spela en central roll under valåret!

Nu är det dags att nominera till posterna som styrelseledamot, valberedning och revisor för Feministiskt initiativ Göteborg. Du kan nominera dig själv eller någon annan (som du först tillfrågat om hen vill bli nominerad). Alla poster väljs på ett år. Vi tar emot nomineringar fram till 17 februari.
 
Nomineringarna görs genom att ni skickar ett mail till ansok@figoteborg.se med titeln ”Nominering”.
 
Feministiskt initiativ Göteborg har en aktiv styrelse, tre mandat i kommunfullmäktige och ett tiotal politiker i Göteborgs stad. Vi är ett parti som växer och vill engagera ännu fler människor i att driva feministisk politik. Styrelsen har medlemmarnas förtroende att driva arbetet i organisationen framåt och har bland annat ansvar för politik, ekonomi och kampanjverksamhet. Valberednings uppgift är att hitta nya ledamoter till styrelse, revisor och andra förtroendevalda poster inom Fi. Revisorernas uppgift är att inför årsmötet 2019 kontrollera och godkänna föreningens ekonomiska redovisning.
 
Eftersom vår politik utgår från våra egna erfarenheter av sexism, rasism, funkfobi, transfobi och olika former av diskriminering ser vi gärna sökanden som bär på dessa erfarenheter.
 
Om urvalsprocessen
 
Valberedningen kontaktar ett urval av de sökande för intervjuer. Inför intervjun kommer du att bli ombedd att ta med kontaktuppgifter till två referenser. Styrelse, valberedning och revisorer väljs på årsmötet den 3:e mars 2018. Valberedningens förslag till styrelse, valberedning och revisorer kommer att finnas tillgängligt på Fi Göteborgs hemsida innan årsmötet.

F! Göteborg