Stina Svensson om stöd till Qjouren

På kommunfullmäktiges möte den 18 januari 2018 handlade punkt 10 på dagordningen om Göteborgs Stads Uppföljningsrapport 3. Stina Svensson, gruppledare för Fi Göteborg, höll då ett anförande om stöd till Qjouren som riktar sig till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och som har erfarenhet av missbruk eller prostitution.

Anförandet kan läsas här nedan. Det går också att se ett klipp av anförandet här. För att se Stinas anförande klickar du på punkt 10 i listan över klipp, och sedan på ikonen för talare. I listan över talare väljer du sedan Stina Svenssons näst sista anförande.

 

Plan mot våld i nära relationer – Virtuellt resurscenter

Nej jag håller med om att detta kanske inte är en prioritet utan hellre koncentrera sig på det som utredningen säger att det redan idag finns erbjudande där myndigheter och ideella organisationer nationellt och lokalt har ett antal digitala forum och stödtelefoner för personer utsatta för våld och deras anhöriga. Exempelvis Kvinnofridslinjen, Kriscentrum för kvinnor, Göteborgs Stad och Ideella kvinnojourer i Göteborg.

Vidare menar man att utveckling och förstärkning av befintlig verksamhet skulle vara ett effektivare resursutnyttjande till förmån för målgruppen.

Jag vill hänga kvar där vid ordet förstärkning.

I budget har Fi en satsning med pengar på att det skulle bli enklare kunna starta en kvinnojour eller annan typ av jour.

Det har inte kunnat genomföras. Det för att tjänstepersoner har strikt gått på Göteborgs stads riktlinjer för föreningsstöd som handlar om drogfrihet. Jag pratar om Q jouren Väst som vänder sig till en grupp kvinnor som alltid hamnar i skymundan från allt annat. Det som är synd är att man inte har lyssnat på Q jouren. På Q jouren handlar det inte om att kvinnorna får ta droger på jouren. Absolut inte. Däremot stänger de inte dörren om en påverkad sönderslagen kvinna ringer på. Hur kan vi Göteborgs stad lämna denna grupp i sticket? När Q jouren Väst är den enda kvinnojour som tar hand om dessa kvinnor som desperat söker skydd från våldet. Jag vet inte om alla här vet om #utanskyddsnät. Jag ska läsa ett par rader från deras plattform.

Kära medmänniskor!

Får vi kalla er det? Räknas vi? Eller var går gränsen för er medmänsklighet? Står vi utanför den?

Vi är dom som ni kallat horsehäxor, tjackhoror och fyllekärringar. Vi är dom som ni män tagit er rätten att göra vad ni vill med. Vi är dom som utsattes för övergrepp redan när vi var små. Vi är dom som får skylla oss själva när vi blivit våldtagna och misshandlade.

Är vi alla medmänniskor med alla? Det förstärkande arbetet mot våld måste bli bättre. Och släppa prestigen eller personliga åsikter om det nu är prestige och personliga åsikter som ligger till grund för att Q jouren fått avslag till socialresursförvaltningens föreningsstöd för verksamhet för andra gången.

Marina Johansson ansvarigt kommunalråd svarade mig att detta ska ses över och förändras. Det var glädjande att höra och jag hoppas att det blir förändring.  Feministiskt initiativ kommer bevaka detta.

F! Göteborg