Ett år kvar till valet – här är Stina Svenssons ord till dig

Måla rosa med Fi - ett år kvar till valet

Ett år till valet, måla rosa med Fi

De första feministerna kämpade för rösträtt och rätt till utbildning. De målen är uppnådda, men arbetet mot jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering är inte färdigt. I dag är det ett år kvar till valet. Nu kör vi.

Sedan vi kom in i kommunfullmäktige 2014 har det politiska språket i Göteborg genomgått en normkritisk tvätt för att inkludera fler. Livssituationen för papperslösa människor har förbättrats. Människor som lider av sexuell traumatisering har fått ökat stöd. Socialtjänsten har fått mer resurser för att hjälpa barn som riskerar att fara illa. Människor med funktionsnedsättning har fått ett tillgängligare Göteborg och pengar har öronmärkts för att öka unga personers inflytande i politiken samt underlätta för dem att organisera sig och göra sina röster hörda.

Det här är några av de satsningar som inte hade blivit av om inte ni röstat in oss i kommunfullmäktige 2014. I varje budgetförhandling, i varje nämndmöte och i alla politiska frågor står vi upp för mänskliga rättigheter och jämlikhet. Vi vågar påstå att Göteborg behöver oss.

Nu är det ett år kvar till nästa val och vi hoppas att ni vill vara med om någonting historiskt: att för första gången i Göteborgs historia få in ett feministiskt och antirasistiskt parti med intersektionell analys i Göteborgs kommunstyrelse. Med en stab i kommunstyrelsen kan vi åstadkomma ännu mer i vår kamp att stärka rätten till likvärdig service och öka göteborgarnas inflytande på demokratiska beslut.

Jag vet att frustrationen över normaliseringen av rasism, nazism och sexism är stark. Vi är många som känt oss uppgivna över högervindarna. Samtidigt vet jag att vi är många som är beredda att stå upp för demokratin och allas mänskliga rättigheter. Och jag vet att vi kan vända den frustration vi känner och faktiskt göra någonting. Vi kan uträtta storverk. Vi kan växa och ta plats. Vi gör det tillsammans.

Nu behöver vi allt engagemang vi kan få. Om du är nyfiken på vad du kan göra under valåret – håll utkik på vår Facebooksida. Där får du information och möjlighet att anmäla dig till våra träffar då vi ska planera valrörelsen. Och den börjar nu.

 

Stina Svensson, gruppledare Feministiskt initiativ Göteborg

F! Göteborg